K & D's Matchlists

ALL JAPAN COMMERCIAL RELEASES 1998

AJ 98 Champion Carnival Special Highlight Commercial Tape
Highlights of all the Carnival matches from:
3/21 & 3/22 Tokyo Korakuen Hall
3/26 Chiba Kooen Taiikukan
3/29 Nagoya Aichi-ken Taiikukan
4/11 Tokyo Korakuen Hall
4/12 Sendai Miyagi-ken Sports Center
Champion Carvival Final: Mitsuharu Misawa vs. Jun Akiyama. ****

AJ Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa All Their Matches Triple Crown Commercial Tape
10/21/92 Nippon Budokan: Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa
07/29/93 Nippon Budokan: Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa
06/03/94 Nippon Budokan: Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa
07/24/95 Nippon Budokan: Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa
06/06/97 Nippon Budokan: Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa
05/01/98 Tokyo Dome: Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada. ****1/2

All Japan Pro Wrestling 25th Anniversary 5/1 Tokyo Dome VOL. 1
Commercial Tape 5/1/98
Triple Crown: Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada. ****1/2
Jun Akiyama vs. Hiroshi Hase
Akira Taue & Takao Omori & Masao Inoue vs. The Gladiator & Tetsuhiro Kuroda & Hideki Hosaka (FMW team)
Tamon Honda & Shigeo Okumura (Shin Tokyo Puroresu) vs. The Headhunters. 4:00
Satoru Asako vs. Yoshinobu Kanemaru

All Japan Pro Wrestling 25th Anniversary 5/1 Tokyo Dome VOL. 2
Commercial Tape 5/1/98
Kenta Kobashi & Johnny Ace vs. Stan Hansen & Vader
Giant Baba & Hayabusa & Kentaro Shiga vs. Giant Kimala & Jinsei Shinzaki (Michinoku Pro) & Jun Izumida
Yoshihiro Takayama & Masahito Kakihara vs. Steve Williams & Gary Albright
Wolf Hawkfield & Johnny Smith vs. Jado & Gedo
Jumbo Tsuruta & Rusher Kimura & Mitsuo Momota vs. Masa Fuchi & Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi. Digest
Maunakea Mossman vs. Daisuke Ikeda. Digest

AJ 98 Super Power Series Commercial Tape
6/12 Tokyo Nippon Budokan
Triple Crown: Toshiaki Kawada vs. Kenta Kobashi. *****
Mighty Inoue retirement ceremony
5/31 Funabashi
AJ Tag Titles: Wolf Hawkfield & Johnny Smith vs. Takao Omori & Tamon Honda. Highlights
6/5 Sapporo Nakajima Taiiku Center:
Jun Akiyama vs. Steve Williams. Highlights
World Tag Title: Kawada & Akira Taue vs. Kobashi & Johnny Ace. ****1/4
6/12 World Junior Heavyweight Title: Maunakea Mossman vs. Satoru Asako. Highlights
6/5: Super Delfin & Gran Naniwa vs. Satoru Asako & Yoshinobu Kanemaru. Highlights

All Japan 98 Summer Action Series Commercial Tape
7/24 Tokyo Nippon Budokan
Triple Crown: Kenta Kobashi vs. Jun Akiyama. ****1/4
Toshiaki Kawada & Masao Inoue vs. Hiroshi Hase & Maunakea Mossman. **3/4
7/19 Niigata Shi Taiikukan
World Junior Heavyweight Title League Final: Satoro Asako vs. Yoshinari Ogawa. Highlights.
7/15 Osaka Furitsu Taiikukaikan
Asia Tag Titles: Wolf Hawkfield & Johnny Smith vs. The Headhunters. Highlights
World Tag Titles: Kawada & Taue vs. Gary Albright & Yoshihiro Takayama. Highlights
Kobashi vs. Masahito Kakihara.
7/5 Tokyo Korakuen Hall
Super Delfin & Naohiro Hoshikawa vs. Kentaro Shiga & Makoto Hashi. Highlights

AJ '98 Summer Action Series II Commercial Tape
8/23/98 Tokyo Korakuen Hall:
Kenta Kobashi & Johnny Ace vs. Akira Taue & Tamon Honda. Digest.
9/11/98 Tokyo Nippon Budokan
Sankan Heavykyu Senshuken: Kenta Kobashi vs. Akira Taue. ****
8/22/98 Tokyo Korakuen Hall:
Mitsuharu Misawa & Jun Akiyama & Satoru Asako vs. Kenta Kobashi & Johnny Ace & Johnny Smith.
9/11/98 Tokyo Nippon Budokan:
Mitsuharu Misawa vs. Maunakea Mossman
8/23/98 Tokyo Korakuen Hall:
Mitsuharu Misawa & Jun Akiyama & Satoru Asako vs. Toshiaki Kawada & Takao Omori & Yoshinari Ogawa. Digest.
9/11/98 Tokyo Nippon Budokan:
Jun Akiyama vs. Yoshinari Ogawa
9/11/98 Tokyo Nippon Budokan:
Toshiaki Kawada vs. Masahito Kakihara

AJ 98 Giant Series Commercial Tape
10/24/98 Tokyo Korakuen Hall:
Misawa & Takao Omori vs. Kobashi & Jinsei Shinzaki.
10/31/98 Tokyo Nippon Budokan
Triple Crown: Kenta Kobashi vs. Mitsuharu Misawa ****3/4
10/11 Nagoya Aichii-ken Taiikukan
World Tag Titles: Toshiaki Kawada & Akira Taue vs. Kobashi & Jun Akiyama. ****1/2
10/11 Nagoya Aichii-ken Taiikukan:
Misawa vs. Jinsei Shinzaki. ***1/4

Go Back to ALL JAPAN Page