K & D's Matchlists

ALL JAPAN COMMERCIAL RELEASES 1999

All Japan '99 Shinshun (New Year's) Giant Series Commercial Tape
1/22/99 Osaka Furitsu Taiikukaikan
Triple Crown:  Mitsuharu Misawa vs.  Toshiaki Kawada.
1/7/99 Kochi-ken Min Taiikukan:
Toshiaki Kawada & Akira Taue vs.  Kenta Kobashi & Jun Akiyama.
1/15/99 Yokohama Bunka Taiikukan:
Kenta Kobashi vs.  Vader
1/15/99 Yokohama Bunka Taiikukan
World Junior Heavyweight Title:  Yoshinari Ogawa vs.  Masahito Kakihara
1/16/99 Tokyo Korakuen Hall
Asia Tag Titles:  Tamon Honda & Jun Izumida vs.  Hayabusa & Jinsei Shinzaki

All Japan Exciting Series '99
(taped 3/6 Tokyo)
Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa (PWF/INT'L Tag Titles)
Van Vader vs Akira Taue (for vacant PWF/UN/INT'L Titles)
Jumbo Tsuruta retirement feature
(taped 2/13 Tokyo)
Tamon Honda/Jun Izumida vs Hayabusa/Jinsei Shinzaki (All-Asian Tag Title)

AJ Giant Baba Intai 5.2 Tokyo Dome VOL. 1 Commercial Tape
5/2/99 Tokyo Dome
Triple Crown: Vader vs. Mitsuharu Misawa
Giant Baba Intai: Giant Baba & The Destroyer vs. Bruno Sammartino & Gene Kiniski.
Yoshinari Ogawa & Maunakea Mossman & Masahito Kakihara vs. Hayabusa & The Great Sasuke & Tiger Mask
Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Masao Inoue vs. Giant Kimala & Haruka Eigen & Jun Izumida
Tsuyoshi Kikuchi & Naomichi Marufuji vs. Gran Naniwa & Makoto Hashi

AJ Giant Baba Intai 5.2 Tokyo Dome VOL. 2 Commercial Tape
5/2/99 Tokyo Dome
Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Jinsei Shinzaki vs. Johnny Ace & Animal Warrior & Hawk Warrior
Toshiaki Kawada vs. Hiroshi Hase
Akira Taue & Stan Hansen & Steve Williams vs. Gary Albright & Takao Omori & Yoshihiro Takayama
Johnny Smith & Tamon Honda & Masa Fuchi vs. Koji Nakagawa & Yukihiro Kanemura & Gedo
Satoru Asako & Takeshi Morishima vs. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru

AJ '99 Super Power Series Commercial Tape
Kenta Kobashi, Toshiaki Kawada interviews
6/11/99 Tokyo Nippon Budokan
Sankan Heavykyu Senshuken Jiai: Mitsuharu Misawa vs. Kenta Kobashi ****3/4
6/4/99 Sapporo Nakajima Taiiku Center
Sayonara Sapporo Nakajima Taiiku Center Kinen Jiai: Mitsuharu Misawa & Akira Taue vs. Toshiaki Kawada & Kenta Kobashi ***1/2
Toshiaki Kawada/Mitsuharu Misawa/Kenta Kobashi interview
Asia Tag Senshuken Jiai: Hayabusa & Jinsei Shinzaki vs. Takao Omori & Yoshihiro Takayama **1/2
6/9/99 Sendai Miyagi-ken Sports Center
Sekai Tag Senshuken Jiai: Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Johnny Ace & Bart Gunn. ***
Sekai Junior Heavykyu Senshuken Jiai: Yoshinari Ogawa vs. Kentaro Shiga ***
6/11/99 Tokyo Nippon Budokan
Toshiaki Kawada & Akira Taue vs. Takao Omori & Yoshihiro Takayama ***

AJ '99 Summer Action Series Commercial Tape
7/16/99 Chiba Matsuda Shi Undo Koen Taiikukan:
Johnny Ace & Bart Gunn & Johnny Smith vs. Gary Albright & Takao Omori & Yoshihiro Takayama
7/23/99 Tokyo Nippon Budokan
Sekai Tag Senshuken Jiai: Johnny Ace & Bart Gunn vs. Takao Omori & Yoshihiro Takayama.
Sankan (triple crown) Heavykyu Senshuken Jiai: Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada
Vader & Gary Albright vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama
7/16/99 Chiba Matsuda Shi Undo Koen Taiikukan (showdown) Untouchable vs. Burning Single Taiketsu
Mitsuharu Misawa vs. Kentaro Shiga
Masahito Kakihara vs. Kenta Kobashi
Yoshinari Ogawa vs. Jun Akiyama
7/17/99 Tokyo Korakuen Hall:
Toshiaki Kawada vs. Yoshihiro Takayama

All Japan '99 Giant Series
Commercial Tape Part 1
10/10 Tokyo Korauken Hall
Satoru Asako vs. Masamichi Marufuji
Masa Fuchi/Haruka Eigen/Jun Izumida vs. Kimura/Mitsuo Momota/Takeshi Morishima
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori vs. Stan Hansen/Giant Kimala II
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Tsuyoshi Kikuchi/Akira Taue
Masahito Kakihara vs. Makoto Hashi
All Asia Tag Leaguesen: Jinsei Shinzaki/Kentaro Shiga vs. Tamon Honda/Masao Inoue
Gary Albright vs. Maunukea Mossman
Johnny Ace/Mike Barton/Johnny Smith vs. Jun Akiyama/Kenta Kobashi/Daisuke Ikeda

All Japan '99 Giant Series
Commercial Tape Part 2
10/22 Chiba
Masao Inoue vs. Yoshinobu Kanemaru
All Asia Tag Leaguesen: Masahito Kakihara/Daisuke Ikeda vs. Maunukea Mossman/Johnny Smith
Stan Hansen vs. Jinsei Shinzaki
Kenta Kobashi/Jun Akiyama/Kentaro Shiga vs. Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori/Satoru Asako
Takeshi Morishima vs. Masamichi Marufuji
Tamon Honda/Mitsuo Momota/Rusher Kimura vs. Haruka Eigen/Masa Fuchi/Tsuyoshi Kikuchi
Johnny Ace/Mike Barton vs. Gary Albright/Kimala II
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue/Jun Izumida
10/25 Nagaoka
Tsuyoshi Kikuchi/Haruka Eigen/Masa Fuchi vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Makoto Hashi
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori vs. Stan Hansen/Kimala II
All Asian Tag Leaguesen Kesshosen: Tamon Honda/Masao Inoue vs. Johnny Smith/Maunukea Mossman

AJ '99 Giant Series Commercial Tape
10/30/99 Tokyo Nippon Budokan
Sankan Heavykyu Senshuken Jiai: Mitsuharu Misawa vs. Vader.
10/9/99 Tokyo Korakuen Hall:
Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Kentaro Shiga vs. Takao Omori & Yoshihiro Takayama & Masa Fuchi. Digest.
10/16/99 Osaka Furitsu Taiikukaikan 2:
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru. Digest
10/23/99 Nagoya Aichi-ken Taiikukan
Sekai Tag Senshuken Jiai: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama
10/30/99 Tokyo Nippon Budokan:
Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Takao Omori & Yoshihiro Takayama
10/25/99 Niigata Nagaoka Shi Kosei Kaikan
68th Asia Tag Oza Yushoketteisen: Tamon Honda & Masao Inoue vs. Johnny Smith & Maunakea Mossman.

All Japan Legend Of Worlds Strongest Teams Volume 1
Shoehi Baba/Jumbo Tsuruta vs Rusher Kimura/Great Kusatsu (12/10/77)
Dory/Terry Funk vs Mil Mascaras/Dos Caras (12/7/79)
Shoehi Baba/Jumbo Tsuruta vs Tenyru/Ashura Hara (11/30/81)
Stan Hanson/Bruiser Brody vs Shoehi Baba/Jumbo Tsuruta (12/9/82)
Jumbo Tsuruta/Tenyru vs Riki Choshu/Yoshiaki Yatsu (11/30/85)
Jumbo Tsuruta/Tenyru vs Shoehi Baba/Tiger Mask (11/28/86)

All Japan Legend Of Worlds Strongest Teams Volume 2
Stan Hanson/Terry Gordy vs Bruiser Brody/Jimmy Snuka (11/22/87)
Tenyru/Ashura Hara vs Jumbo Tsuruta/Yoshiaki Yatsu (12/4/87)
Shoehi Baba/Andre The Giant vs Steve Williams/Terry Gordy (11/21/90)
Jumbo Tsuruta/Akira Taue vs Mitsuharu Misawa/T. Kawada (12/7/90)
Mitsuharu Misawa/T.Kawada vs Shoehi Baba/Kenta Kobashi (11/27/92)

All Japan Best Of 1999
highlights of PWF/INT'L Tag Titles matches (1/7,3/6,6/9,7/23,8/25,10/23,10/30)
highlights of Triple Crown matches (1/22,3/6,5/2/,6/11,7/23,10/30)
Shoehi Baba funeral coverage; 5/2 Memorial Dome clips
1999 Highlight reel...

All Japan Real World Tag Tournament 1999
Tournament Highlights (11/13,11/20,11/27,11/30,12/2)
Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs Stan Hanson/Akira Taue (12/3 Tokyo, Tag Tournament Final)

Go Back To Puroresu Page