K & D's Matchlists

ALL JAPAN KING's ROAD ON SAMURAI TV 2000

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 1/8/00
Taped 12/2 Gunma
Jun Izumida vs. Makoto Hashi
Masao Inoue/Masamichi Marufuji vs. Kentaro Shiga/Yoshinobu Kanemaru
Johnny Ace/Mike Barton vs. Tamon Honda/Maunukea Mossman
Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs. Gary Albright/Wolf Hawkfield

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 1/15/00
Taped 12/2 Gunma
Masa Fuchi/Haruka Eigen/Tsuyoshi Kikuchi vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Takeshi Morishima
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Masahito Kakihara vs. Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori/Satoru Asako
Stan Hansen/Akira Taue vs. Vader/Johnny Smith

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 1/21/00
Taped 10/16 Osaka
Johnny Ace/Mike Barton/Johnny Smith vs- Stan Hansen/Gary Albright/Kimala II
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori vs. Akira Taue/Tamon Honda
Kenta Kobashi/Jun Akiyama/Yoshinobu Kanemaru vs. Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Masamichi Marufuji

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 1/22/00 Real World Tag League Tournament
Part 1
11/13 Tokyo
Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs. Tamon Honda/Masao Inoue
Vader/Johnny Smith vs. Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa
Stan Hansen/Akira Taue vs. Gary Albright/Wolf Hawkfield
11/20 Kyoto
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Kenta Kobashi/Jun Akiyama
11/27 Sendai
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Tamon Honda/Masao Inoue
Stan Hansen/Akira Taue vs. Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 1/28/00
Taped 10/23 Nagoya
Tamon Honda/Masao Inoue vs. Masahito Kakihara/Daisuke Ikeda
PWF/Int'l Tag Titles: Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Kenta Kobashi/Jun Akiyama

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 1/29/00 Real World Tag League Tournament
Part 2
11/30 Osaka
Stan Hansen/Akira Taue vs. Kenta Kobashi/Jun Akiyama
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori
12/2 Gunma
Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs. Gary Albright/Wolf Hawkfield
Stan Hansen/Akira Taue vs. Vader/Johnny Smith
12/3 Tokyo FINAL
Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs. Stan Hansen/Akira Taue

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 2/6/00
Taped 1/2 Tokyo
Mike Barton/2 Cold Scorpio vs. Maunukea Mossman/Kentaro Shiga
Yoshihiro Takyama/Takao Ohmori/Satoru Asako vs. Kenta Kobashi/Jun Akiyama/Yoshinobu Kanemaru
Battle Royal

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 2/13/00
Taped 1/2 Tokyo
Masamichi Marufuji vs. Makot Hashi
Masa Fuchi/Haruka Eigen/Jun Izumida vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Takeshi Morishima
Steve Williams/George Hines vs. Tamon Honda/Masao Inoue
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Masahito Kakihara vs. Akira Taue/Johnny Smith/Tsuyoshi Kikuchi

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 2/19/00
Taped 1/10 Kumamoto
Johnny Ace/Mike Barton vs. Hiroshi Hase/Jun Izumida
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Masahito Kakihara vs. Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori/Takeshi Morishima
PWF/Int'L Tag Titles: Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs. Vader/Johnny Smith

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 2/26/00
Taped 1/10 Kumamoto
Kentaro Shiga vs. Masamichi Marufuji
2 Cold Scorpio vs. Yoshinobu Kanemaru
Masa Fuchi/Haruka Eigen/Tsuyoshi Kikuchi vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Makoto Hashi
Akira Taue/Tamon Honda/Masao Inoue vs. Steve Williams/George Hines/Maunukea Mossman

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 3/4/00
Taped 1/22 Tokyo
Masahito Kakihara vs. Masao Inoue
Johnny Ace/Steve Williams/Mike Barton vs. Kenta Kobashi/Jun Akiyama/Kentaro Shiga
PWF Jr. Title:Yoshinari Ogawa vs. Tsuyoshi Kikuchi
Toshiaki Kawada/Akira Taue/Jun Izumida vs. Vader/2 Cold Scorpio/Maunukea Mossman

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 3/11/00
Taped 1/22 Tokyo
Masamichi Marufuji vs. Takeshi Morishima
Asunaru Cup semi final: Yoshinobu Kanemaru vs. Makoto Hashi
Masa Fuchi/Haruka Eigen/George Hines vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Johnny Smith
Asunaru Cup FINAL: Yoshinobu Kanemaru vs. Masamichi Marufuji
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori vs. Mitsuharu Misawa/Tamon Honda

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 3/17/00 Real World Tag League Tournament
Taped 11/20 Kyoto
Johnny Ace/Mike Barton vs. Takao Ohmori/Satoru Asako
Vader/Johnny Smith/Maunukea Mossman vs. Stan Hansen/Akira Taue/Tsuyoshi Kikuchi
Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs. Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa (30:00 draw)

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 3/24/00 Real World Tag League Tournament
11/27 Sendai
Satoru Asako vs. Masamichi Marufuji
Jun Izumida vs. Yoshinobu Kanemaru
Johnny Ace/Mike Barton/Takeshi Morishima vs. Gary Albright/Wolf Hawkfield/Makoto Hashi
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Tamon Honda/Masao Inoue

All Japan KING's ROAD 3/25/00
Taped 2/20 Kobe
Maunukea Mossman vs. Takeshi Morishima
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Tamon Honda/Masao Inoue
PWF/Int'L Tag Titles: Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs. Vader/Steve Williams

All Japan KING's ROAD 4/1/00
Taped 2/20 Kobe
Daisuke Ikeda/Masamichi Marufuji vs. Kentaro Shiga/Yoshinobu Kanemaru
Masa Fuchi/Haruka Eigen/Tsuyoshi Kikuchi vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Makoto Hashi
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori vs. Kimala II/Jun Izumida
Toshiaki Kawada/Akira Taue vs. Stan Hansen/Johnny Smith

All Japan KING's ROAD 4/8/00
Taped 2/27 Tokyo
Maunukea Mossman/Daisuke Ikeda vs. Yoshinari Ogawa/Masamichi Marufuji
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori vs. Tamon Honda/Jun Izumida
Stan Hansen/Akira Taue/Toshiaki Kawada vs. Steve Williams/Johnny Smith/Kimala II
Jun Akiyama vs. Mitsuharu Misawa

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 4/14/00
Taped 12/3 Tokyo
Masa Fuchi7Haruka Eigen/Tsuyoshi Kikuchi vs. Rusher Kimura/Makoto Hashi/Mitsuo Momota
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori/Takeshi Morishima vs. Johnny Ace/Mike Barton/Wolf Hawkfield
Vader/Johnny Smith/Maunukea Mossman vs. Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Satoru Asako

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 4/15/00
Kobashi vs. Vader TRIPLE CROWN clips
Triple Crown: Vader vs. Kenta Kobashi

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 4/21/00
Taped 1/9 Fukuoka
Yoshinobu Kanemaru vs. Masamichi Marufuji
2 Cold Scorpio vs. Kentaro Shiga
Jun Akiyama vs. Yoshihiro Takayama
Kenta Kobashi vs. Takao Ohmori

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 4/28/00
Taped 1/9 Fukuoka
Akira Taue/Tamon Honda/Masao Inoue vs. Johnny Ace/Mike Barton/Maunukea Mossman
Vader/Johnny Smith vs. Steve Williams/George Hines
Mitsuharu Misawa vs. Hiroshi Hase

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 4/29/00 Champion Carnival
Taped 3/24 Tokyo
Masa Fuchi/Haruka Eigen/Jun Izumida vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Makoto Hashi
Champion Carnival Round 1:
Johnny Smith vs. Tamon Honda
Vader/Steve Williams/Wolf Hawkfield vs. Toshiaki Kawada/Akira Taue/Masao Inoue

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 5/5/00
Taped 1/17 Osaka
Yoshinari Ogawa/Masahito Kakihara vs. Tsuyoshi Kikuchi/Jun Izumida
Tamon Honda/Masao Inoue vs. Johnny Smith/Maunukea Mossman
Steve Williams vs. Mike Barton
Mitsuharu Misawa/Jun Akiyama vs. Vader/Akira Taue

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 5/6/00
Taped 3/24 Tokyo
Tusyoshi Kikuchi vs. Masamichi Marufuji
Jun Akiyama vs. Yoshinobu Kanemaru
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori vs. Kenta Kobashi/Kentaro Shiga
Johnny Ace/Mike Barton/2 Cold Scorpio vs. Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Maunukea Mossman

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 5/12/00
Taped 1/17 Osaka
Masa Fuchi/Haruka Eigen/Yoshinobu Kanemaru vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Takeshi Morishima
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori/Hiroshi Hase vs. Johnny Ace/George Hines/2 Cold Scorpio
Kenta Kobashi vs. Toshiaki Kawada

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 5/13/00 Champion Carnival
Taped 4/8 Tokyo
Kentaro Shiga/Yoshinobu Kanemaru vs. Masamichi Marufuji/Takeshi Morishima
Masao Inoue vs. Makoto Hashi
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Jun Akiyama/Maunukea Mossman
Champion Carnival Quarterfinal:
Kenta Kobashi vs. Johnny Smith

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 5/19/00
Taped 1/23 Yokohama
Kentaro Shiga vs. Takeshi Morishima
Tamon Honda/Masao Inoue/Jun Izumida vs. Kenta Kobashi/Kentaro Shiga/Yoshinobu Kanemaru
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Steve Williams/2 Cold Scorpio

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 5/20/00
Taped 4/8 Tokyo
Rusher Kimura/Tamon Honda/Mitsuo Momota vs. Masa Fuchi/Haruka Eigen/Tsuyoshi Kikuchi
Toshiaki Kawada/Akira Taue vs. Steve Williams/Wolf Hawkfield
Johnny Ace/Mike Barton/2 Cold Scorpio vs. Takao Ohmori/Yoshihiro Takayama/Daisuke Ikeda

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 5/26/00
Triple Crown: Vader vs. Jun Akiyama

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 5/27/00 Champion Carnival
Taped 4/11 Kanazawa
Kentaro Shiga/Yoshinobu Kanemaru vs. Yoshinari Ogawa/Masamichi Marufuji
Johnny Smith/Wolf Hawkfield vs. Daisuke Ikeda/Makoto Hashi
Yoshihiro Takyama/Takao Ohmori vs. Steve Williams/2 Cold Scorpio
Champion Carnival Semifinal:
Kenta Kobashi vs. Mitsuharu Misawa

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 6/3/00 Champion Carnival
Taped 4/11 Kanazawa
Johnny Ace/Mike Barton vs. Masao Inoue/Takeshi Morishima
Toshiaki Kawada/Akira Taue vs. Jun Akiyama/Maunukea Mossman
Taped 4/15 Tokyo FINAL
Kenta Kobashi vs. Takao Ohmori

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 6/10/00
Taped 5/20 Omiya
Takeshi Morishima vs. Masamichi Marufuji
Mike Barton vs. Tsuyoshi Kikuchi
Jun Akiyama/Maunukea Mossman vs. Steve Williams/George Hines
Stan Hansen/Johnny Smith vs. Kenta Kobashi/Kentaro Shiga

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 6/16/00
Taped 2/12 Tokyo
Masa Fuchi/Haruka Eigen/Tsuyoshi Kikuchi vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Makoto Hashi
Kimala II vs. Masao Inoue
Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs. Stan Hansen/Johnny Smith

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 6/17/00
Taped 5/20 Omiya
Rusher Kimura/Tamon Honda/Mitsuo Momota vs. Masa Fuchi/Haruka Eigen/Yoshinobu Kanemaru
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori vs. Johnny Ace/Erik Watts
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Daisuke Ikeda vs. Toshiaki Kawada/Akira Taue/Masao Inoue

All Japan KING's ROAD on Samurai Tv 6/24/00
Taped 5/28 Tokyo
Jun Akiyama/Takeshi Morishima vs. Masao Inoue/Takeshi Rikioh
Kenta Kobashi/Kentaro Shiga vs. Takao Ohmori/Makoto Hashi
Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori vs. Stan Hansen/Erik Watts
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Daisuke Ikeda vs. Steve Williams/Johnny Smith/George Hines

Go Back to ALL JAPAN Page