K & D's Matchlists

ALL JAPAN WOMEN COMMERCIAL RELEASES 1991

AJW Shogeki! Waisha Kamikiri Tag The Soul Of Shout ~Kawasaki Jikkon~ 
Commercial Tape 1/11/91 Kanagawa Kawasaki Shi Taiikukan
WWWA Nintei Sekai Joshi Kakutogi Senshuken Oiza Kettei Tournament Ikkaisen: Sakie Hasegawa vs. Kaoru Ito.

WWWA Nintei Sekai Joshi Kakutogi Senshuken Oiza Kettei Tournament Ikkaisen: Tomoko Watanabe vs. Miori Kamiya.
Mariko Yoshida & Takako Inoue vs. Mika Takahashi & Mayumi Yamamoto. *1/2
Noriyo Tateno & Yumiko Hotta & Mima Shimoda vs. Suzuka Minami & Toshiyo Yamada & Etsuko Mita. ***
All Pacific Senshuken Jiai: Manami Toyota vs. Akira Hokuto. ****1/2
Waisha Kamikiri Tag Death Match: Aja Kong & Bison Kimura vs. Bull Nakano & Kyoko Inoue. ****1/4

AJW Commercial Tape
3/17/91 Tokyo Korakuen Hall Part 1 
Tomoko Watanabe vs. Kazue Saito
Midget Puroresu: Little Frankie vs. Hitoshi Tsunokake
Mariko Yoshida & Debbie Malenko vs. Mayumi Yamamoto & Sakie Hasegawa.
WWWA World Martial Arts Title: Bat Yoshinaga vs. Kaoru Ito
Noriyo Tateno Memories
Noriyo Tateno Retirement Match 5 Minute Exhibition: Noriyo Tateno vs. Takako Inoue.
Yumiko Hotta & Esther Moreno & Cynthia Moreno vs. Toshiyo Yamada & Etsuko Mita & Mima Shimoda.
All Pacific Title: Manami Toyota vs. Suzuka Minami.

AJW Commercial Tape
3/17/91 Tokyo Korakuen Hall Part 2 
Akira Hokuto vs. Aja Kong.
Bull Nakano & Kyoko Inoue vs. Bison Kimura & Mika Takahashi.

AJW We Are Running Through Korkuen Hall ~5.26 Sign of Brave Women~ 
Commercial Tape 5/26/91 Tokyo Korakuen Hall 
Kaoru Ito vs. Kazue Saito. *

Tomoko Watanabe vs. Mayumi Yamamoto. *1/4
Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Hirasuine Sonteitam & Bonteipu Sontietam. *
Kyoko Inoue & Debbie Malenko vs. Esther Moreno & Mariko Yoshida. ****
Suzuka Minami & Takako Inoue & Cynthia Moreno vs. Bison Kimura & Mika Takahashi & Miori Kamiya. ****
Toshiyo Yamada vs. Yumiko Hotta. ***3/4
Aja Kong vs. Manami Toyota.  ****1/4.
2/3 Falls: Akira Hokuto & Sakie Hasegawa vs. Bull Nakano & Bat Yoshinaga. ****1/4

AJW Japan Grand Prix 91
Commercial Tape 8/18/91 Tokyo Korakuen Hall 
Bat Yoshinaga & Tomoko Watanabe & Hirosuine Sonteitam vs. Miori Kamiya & Mika Takahashi & Kaoru Ito
Yumiko Hotta & Mima Shimoda & Sakie Hasegawa vs. Debbie Malenko & Esther Moreno & Cynthia Moreno
AJ Title: Takako Inoue vs. Mariko Yoshida
JGP 91: Toshiyo Yamada vs. Kyoko Inoue
JGP 91 Semifinal: Aja Kong vs. Bison Kimura
JGP 91 Semifinal: Manami Toyota vs. Kyoko Inoue
Suzuka Minami & Etsuko Mita vs. Bull Nakano & Akira Hokuto
JGP 91 Final: Kyoko Inoue vs. Bison Kimura.

AJW Exciting Zone Omiya Night
Commercial Tape 9/7/91 Omiya Skate Center 
Bat Yoshinaga & Tomoko Watanabe vs. Mayumi Yamamoto & Kazue Saito. *1/2
Etsuko Mita & Mima Shimoda & Mariko Yoshida vs. Mika Takahashi & Miori Kamiya & Kaoru Ito. **3/4
Suzuka Minami & Takako Inoue vs. Jungle Jack (Aja Kong & Bison Kimura). **
Heartbeat The Rival Bout: Manami Toyota vs. Toshiyo Yamada. ****
All Pacific Title: Akira Hokuto vs. Yumiko Hotta. ****1/4
WWWA World Single Title: Bull Nakano vs. Kyoko Inoue. ****

AJW WRESTLE MARINEPIAD '91
Commercial Tape 11/21/91 Kanagawa Kawasaki Shi Taiikukan
Miori Kamiya & Kaoru Ito vs. Bat Yoshinaga & Tomoko Watanabe. *3/4

Suzuka Minami & Etsuko Mita & Sakie Hasegawa vs. Yumiko Hotta & Mima Shimoda & Mariko Yoshida.  **1/4
Zen Nihon Senshuken Jiai: Takako Inoue vs. Debbie Malenko. **3/4
Akira Hokuto & Manami Toyota vs. Toshiyo Yamada & Kyoko Inoue.  ****
Kanaami Tag Street Fight Death Match: Bull Nakano & Monster Ripper vs. Aja Kong & Bison Kimura.  ***3/4

AJW Tag League The Best 91 Final
Commercial Tape 12/9/91 Tokyo Korakuen Hall Part 1 
Bat Yoshinaga & Tomoko Watanabe vs. Kazue Saito & Shiho Nakamigawa
Akemi Torisu vs. Rie Tamada
Mita & Sakie Hasegawa & Mayumi Yamamoto vs. Miori Kamiya & Mima Shimoda & Kaoru Ito
Suzuka Minami vs. Yumiko Hotta
Manami Toyota & Debbie Malenko vs. Takako Inoue & Mariko Yoshida
Bull Nakano & Akira Hokuto vs. Aja Kong & Bison Kimura
Tag League The Best 91 Final: Toshiyo Yamada & Kyoko Inoue vs. Aja Kong & Bison Kimura
 

Go Back to AJW Page