K & D's Matchlists

ALL JAPAN WOMEN ON FUJI TELEVISION 1996

AJW TV 10/6/96
(Taped 9/28 Hakata)
Takako Inoue/Tomoko Watanabe/Yumi Fukawa vs Toshiyo Yamada/Etsuko Mita/Chapparita Asari
Kyoko Inoue vs Yoshika Tamura
Aja Kong/Rie Tamada vs Yumiko Hotta/Kumiko Maekawa
Manami Toyota/Mima Shimoda vs Kaoru Ito/Mariko Yoshida (2/3 Falls, WWWA Tag Title)

AJW TV 11/24/96
(taped 11/21 Kobe)
Genki Misae/Saya Endo/Nana Takahashi vs Yumi Fukawa/Yuka Shiina/Momoe Nakanishi
Kumiko Maekawa vs Rie Tamada (All Japan Title)
Tomoko Watanabe vs Toshiyo Yamada
Mima Shimoda/Etsuko Mita/Chapparita Asari vs Mariko Yoshida/Kaoru Ito/Yoshika Tamura
Manami Toyota/Kyoko Inoue vs Aja Kong/Yumiko Hotta

AJW TV 12/11/96
(taped 12/8 Tokyo)
Rie Tamada vs Chikako Shiratori (All Japan Title)
Chapparita Asari vs Fusayo Nochi (WWWA Super Lightweight Title)
Yoko Takahashi vs Saya Endo (Kickboxing)
Aya Mitsui vs Kumiko Maekawa (Kickboxing)
Kaoru Ito vs Malika (U*TOP)
Rudina Ilyna vs Yumiko Hotta (U*TOP)
Aja Kong/Dynamite Kansai vs Takako Inoue/Mariko Yoshida
Manami Toyota vs Kyoko Inoue (WWWA Title)

Go Back to ALL JAPAN WOMEN Page