K & D's Matchlists

ALL JAPAN WOMEN ON FUJI TELEVISION 1997

AJW TV 2/23/97
(Taped 2/15 Hakata StarLanes)
Yumi Fukawa vs Yuka Shiina
Aja Kong/Genki Misae vs Mima Shimoda/Yumiko Hotta
Kyoko Inoue/Toshiyo Yamada vs Tomoko Watanabe/Kumiko Maekawa
Takako Inoue/Mariko Yoshida vs Manami Toyota/Kaoru Ito

AJW TV 4/6/97
(taped 3/23 Yokohama)
Momoe Nakanishi vs Nana Takahashi (All Japan Jr Title)
Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs Genki Misae/Saya Endo (AJ Tag Title)
Tomoko Watanabe/Kumiko Maekawa vs Takako Inoue/Mariko Yoshida (WWWA Tag Title)
Kyoko Inoue vs Aja Kong (WWWA Title)

AJW TV 6/29/97
(taped 6/17 Sapporo)
Mariko Yoshida vs Rie Tamada (CMLL Title)
Yumiko Hotta/Tomoko Watanabe/Kumiko Maekawa vs Aja Kong/Takako Inoue/Momoe Nahanishi
Mima Shimoda/Etsuko Mita vs Manami Toyota/Toshiyo Yamada
Kyoko Inoue vs Kaoru Ito (WWWA Title)

AJW TV 7/4/97
(taped 6/1 Tokyo)
Yumiko Hotta/Tomoko Watanabe/Kumiko Maekawa vs Manami Toyota/Mariko Yoshida/Kaoru Ito
(taped 6/4)
Yumiko Hotta/Tomoko Watanabe/Kumiko Maekawa vs Kyoko Inoue/Toshiyo Yamada/Tanny Mouse
(taped 6/18 Sapporo)
Yumiko Hotta/Kaoru Ito vs Manami Toyota/Mariko Yoshida
(taped 6/1 Tokyo)
Mima Shimoda/Etsuko Mita vs Rie Tamada/Yumi Fukawa
(taped 6/4)
Mima Shimoda/Etsuko Mita vs Mariko Yoshida/Kaoru Ito
(taped 6/18 Sapporo)
Tomoko Watanabe/Kumiko Maekawa vs Mima Shimoda/Etsuko Mita (WWWA Tag Title)
Aja Kong/Kyoko Inoue vs Rie Tamada/Yumi Fukawa
Takako Inoue vs Toshiyo Yamada (All Pacific Title)

AJW TV 8/31/97
taped 8/20 Tokyo Nippon Budokan
Aja Kong Graduation Match: Manami Toyota vs. Aja Kong. ****1/2
WWWA World Single Title: Kyoko Inoue vs. Yumiko Hotta. Hotta wins title. ***3/4
WWWA World Tag Titles: Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa. ****1/2

AJW TV 10/10/97
(taped 9/21 Kawasaki)
Kaoru/Toshiyo Yamada vs Kumiko Maekawa/Momoe Nakanishi
Kyoko Inoue feature
Yumiko Hotta vs Manami Toyota (Non Title)
Prelim Clips: Wakizawa vs Fujii; Takahashi vs Endo; Asari vs Shiina
Tomoko Watanabe/Kaoru Ito vs Mima Shimoda/Etsuko Mita (Cage Match)

AJW TV 11/23/97
(Taped 10/18 Yokohama)
Takako Inoue/Kyoko Ichiki vs Manami Toyota/Emi Motokawa
Once Upon A Time: Dump Matsumoto vs Chigusa Nagayo (8/28/85)
Mima Shimoda/Etsuko Mita vs Kumiko Maekawa/Momoe Nakanishi  (WWWA Tag Title)
prelim clips
Yumiko Hotta vs Kaoru Ito (WWWA Title)

AJW TV 12/6/97
taped 11/21 Tokyo Korakuen Hall
Dangerous Queen Returns: Akira Hokuto (Free) vs. Miho Wakizawa. *
Handicap Match: Kayo Noumi & Noriko Toyoda vs. Nana Nakahara.
Miyuki Fujii vs. Sachie Nishibori (IWA Japan). *
Dick Togo & MENíS Teioh & Shoichi Funaki (Michinoko Pro) vs. Great Sasuke & Gran Hamada & Super Delfin (Michinoku Pro). ***1/4
Tag League The Best í97 League Bout: Manami Toyota & Emi Motokawa (IWA Japan) vs. Momoe Nakanishi & Nanae Takahashi. ***
Tag League The Best í97 League Bout: Takako Inoue & Kumiko Maekawa vs. Yumiko Hotta & Kaoru Ito. ***1/2

Go Back to ALL JAPAN WOMEN Page