K & D's Matchlists

BATTLARTS ON SAMURAI TV 1999

Battle Station Battlarts 3/17/99 THE NAME IS BATTLARTS
taped 2/12 Nagasaki
Mohammed Yone vs. Ryuji Hijikata. 1:16
Takeshi Ono & Mach Junji vs. Azteca & Daiyo Kawauchi. 1:46
Yuji Ishikawa & Ikuto Hidaka vs. Minoru Tanaka & Minoru Fujita. 6:51
Alexander Otsuka & Tiger Mask vs. Daisuke Ikeda & Katsumi Usuda. 10:36
2/14 Fukuoka
Minoru Fujita vs. Ryuji Hijikata. 1:12
Azteca vs. Daiyo Kawauchi. :59
Tiger Mask & Ikuto Hidaka vs. Takeshi Ono & Mach Junji. *1/2
Mohammed Yone & Katsumi Usuda vs. Tetsuhiro Kuroda & Yoshinori Sasaki. *1/2
Yuki Ishikawa & Minoru Tanaka vs. Daisuke Ikeda & Alexander Otsuka. 7:28

Battle Station JWP & Battlarts 4/7/99 King & Queen Tournament
taped 3/13 Club Citta Kawasaki & 3/21 Osaka Maisu (?) Arena Sub Arena
Tournament Ikkaisen
Takeshi Ono & Lan Yu-Yu & Mach Junji vs. Devil Masami & Daisuke Ikeda & Kayoko Haruyama. **1/4
Yuki Ishikawa & Kana Mizaki & Tsubasa Kuragaki vs. Alexander Otsuka & Azumi Hiuga & Hikari Fukuoka. *3/4
Tournament Junkessho
Devil Masami & Daisuke Ikeda & Kayoko Haruyama vs. Dynamite Kansai & Mohammed Yone & Maya Hashimoto. *1/4
Katsumi Usuda & Commando Bolshoi & Carlos Amano vs. Alexander Otsuka & Azumi Hiuga & Hikari Fukuoka. **1/2
King & Queen Tournament Kesshosen
Dynamite Kansai & Mohammed Yone & Maya Hashimoto vs. Alexander Otsuka & Azumi Hiuga & Hikari Fukuoka. *

Battle Station BattlARTS on Samurai Tv 5/14/99

Footage from 4/26/99 is shown
Katsumi Usuda & Ryuji Yamakawa vs Takeshi Ono & Masao Orihara **1/2
Naoki Sano vs Minoru Tanaka ***
Yuki Ishikawa vs Mitsuhiro Matsunaga DUD
Yoshinori Sasaki vs Ryuji Hijikata **
Carl Malenko vs Mach Junji DUD
Masaaki Mochizuki & Gran Naniwa vs Tiger Mask IV & Ikuto Hidaka ***1/2
Daisuke Ikeda vs Bob Backlund 1/2*
Alexander Otsuka & Mohammed Yone vs Hayabusa & Tetsuhiro Kuroda ***


Battle Station BattlArts on Samurai Tv 6/13/99
Taped 4/17 [1:25 - ?]
Digest: Carl Malenko vs. Yuki Ishikawa
4/26
Katsumi Usuda vs. Ryuji Hijikata 2:27
Tompachi Machine Guns (Orihara/Ono) vs. Mach Junji/Ricky Banderas 5:20
Tompachi - Yamakawa/Usuda angle
Tiger Mask vs. Ikuto Hidaka 3:43
NWA Middlekyu Senshuken Jiai: Great Sasuke vs. Minoru Tanaka ***1/2
Bat Bat Information: clips of bed of nails board, they throw fruits and vegetables to show that it's for real
5/14
Bob Backlund/Mohammed Yone vs. Yuki Ishikawa/Carl Malenko 10:55
Alexander Otsuka vs. Daisuke Ikeda ***1/2

Battle Station Battlarts 7/10/99 Feelin' Come Bachi Bachi
1/12/99 Highlights: Daisuke Ikeda/Mohammed Yone vs. Yuki Ishikawa/Alex Otsuka :59
Daisuke Ikeda interview, Mohammed Yone interview.
6/20/99 Tokyo FM Hall
Rastaman vs. Ryushi Hijikata. 1/4*
Minoru Tanaka vs. Katsumi Usuda 4:20.
Tokyo FM Hall Digest
Yuki Ishikawa & Mohammed Yone vs. Daisuke Ideda & Ikuto Hidaka. ***
6/25/99 Osaka Furitsu Taiikukaikan 2
Minoru Tanaka vs. Ikuto Hidaka. 5:20 ***1/4
Osaka Digest
Yuki Ishikawa vs. Katsumi Usuda. ***
Daisuke Ikeda & Takeshi Ono vs. Mohammed Yone & Masao Orihara. **1/2

Battle Station Battlarts 7/21/99 Mr. Soronaka Shichikaiki Tsuito Kogyo ~Mr. Referee Forever!!~
taped 6/9/99 Tokyo Korakuen Hall
Don Arakawa vs. Tsubo Genjin. 4:25 -**
Mohammed Yone & Mach Junji vs. Takeshi Ono & Ryushi Hijikata. 4:16
Tiger Mask & Minoru Tanaka vs. Gran Naniwa & Masaaki Mochizuki. 4:45
Ikuto Hidaka vs. Shodai Tiger Mask. **
Soronaka Memorial Ceremony - 10 bell salute
FMW Sekai Junior Heavykyu Title Match: Naoki Sano vs. Katsumi Usuda. **3/4
Joe & Carl Malenko interview
Joe Malenko & Carl Malenko (Carl Greco) vs. Yuki Ishikawa & Daisuke Ikeda. ***1/4 (Joe's last match in Japan)

Battle Station BattlArts 8/16/99 Young Generation Battle 99
Taped 7/20 Tokyo Korauken Hall
Independent World Junior Heavykyu Senshuken Jiai: Carl Malenko vs. Katsumi Usuda 4:00
Masato Tanaka vs. Masao Orihara 0:31
Alexander Otsuka/Ikuto Hidaka vs. Daisuke Ikeda/Ryuji Hijikata **1/2
Mohammed Yone vs. Yuki Ishikawa **1/2
7/29 Honkawagoe Pepe Hall
Alenxander Otsuka/Katsumi Usuda vs. Ikuto Hidaka/Ryuji Hijikata 9:05 **3/4
Carl Malenko vs. Takeshi Ono 5:32
Minoru Tanaka vs. Mohammed Yone **1/2
Yuki Ishikawa vs. Daisuke Ikeda ***

Battle Station Battlarts 9/12/99 Young Generation Battle '99
Short Highlights (from 4 to 30 seconds) of the following Young Generation Battle matches:
Takeshi Ono vs. Daisuke Ikeda - Alexander Otsuka vs. Minoru Tanaka - Tanaka vs. Carl Malenko - Ono vs. Yuki Ishikawa
Katsumi Usuda vs. Tanaka - Mohammed Yone vs. Ikeda - Otsuka vs. Ishikawa - Yone vs. Ono - Usuda vs. Otsuka -
Tanaka vs. Ishikawa - Ikeda vs. Malenko - Tanaka vs. Ono - Ishikawa vs. Usuda - Yone vs. Otsuka
taped 8/29 Tokyo FM Hall - Day Show
Young Generation Battle '99 Koshikileaguesen: Mohammed Yone vs. Katsumi Usuda. 4:00
Young Generation Battle '99 Koshikileaguesen: Yuki Ishikawa vs. Carl Malenko. 4:30
Young Generation Battle '99 Koshikileaguesen: Alexander Otsuka vs. Takeshi Ono. 3:45
Young Generation Battle '99 Koshikileaguesen: Daisuke Ikeda vs. Minoru Tanaka. 3:30
Young Generation Battle '99 Koshikileaguesen: Mohammed Yone vs. Carl Malenko. 4:15
taped 8/29 Tokyo FM Hall - Evening show
Yushosen Shinshutsu Ketteisen (advance to the championship decision match): Daisuke Ikeda vs. Mohammed Yone. **3/4
Young Generation Battle '99 Yushoketteisen: Yuki Ishikawa vs. Daisuke Ikeda. ****

Battle Anchor! Puroresu 9/14/99 Battle Station Battlarts Young Generation Battle '98
taped 9/6/98 Tokyo FM Hall
Young Generation Battle '98 league match highlights from 8/28/98 & 9/5/98
Daisuke Ikeda & Mohammed Yone vs. Alexander Otsuka & Ikuto Hidaka. **3/4
Young Generation Battle '98 Junkessho: Carl Greco vs. Victor Kruger.
Young Generation Battle '98 Junkessho: Yuki Ishikawa vs. Minoru Tanaka. ***
Alexander Otsuka vs. Ryuji Hijikata.
Daisuke Ikeda & Mohammed Yone & Mach Junji vs. Masao Orihara & Takeshi Ono & Damashii Okamoto. *1/2
Young Generation Battle '98 Yushosen: Yuki Ishikawa vs. Victor Kruger. **

Battle Anchor Puroresu 9/24/99 Battle Station Battlarts TAG BATTLE '98
taped 12/16/98 Saitama Honkawagoe Pepe Hall
Yuki Ishikawa & Carl Greco vs. Katsumi Usuda & Ryuji Hijikata
Mohammed Yone vs. Mach Junji
Alexander Otsuka vs. Katsuji Takemura
TAG BATTLE '98 Koshikileaguesen: Minoru Tanaka & Masaaki Mochizuki vs. Ikuto Hidaka & Minoru Fujita. ***
TAG BATTLE '98 Digest taped 12/25/98 Tokyo FM Hall
Mach Junji vs. Ryuji Hijikata. 6:00
Alexander Otsuka & Mohammed Yone vs. Katsumi Usuda & Katsuji Takemura. *3/4
TAG BATTLE '98 Koshikileaguesen: Masao Orihara & Takeshi Ono vs. Ikuto Hidaka & Minoru Fujita. ***
TAG BATTLE '98 Koshikileaguesen: Yuji Ishikawa & Carl Greco vs. Minoru Tanaka & Masaaki Mochizuki. **1/2

Battle Anchor Puroresu 9/28/99 Battle Station Battlarts TAG BATTLE '98 Yushosen
taped 3/12/99 Tokyo FM Hall
TAG BATTLE '98 Yushoketteisen: Yuki Ishikawa & Carl Greco vs. Alexander Otsuka & Mohammed Yone. **1/4
JJC League Digest
taped 3/21 Osaka Maisu Arena Sub Arena
JJC Sodatsuleaguesen Yushoketteisn: Minoru Tanaka vs. Masaaki Mochizuki. **1/2
taped 3/20
Yuki Ishikawa & Alexander Otsuka & Mohammed Yone vs. Mitsuhiro Matsunaga & Katsumi Usuda & Ryuji Yamakawa. 1/2*
 

Battle Station Battlarts 10/13/99 ACTIVE-B
ACTIVE-B in Aomori taped 9/23/99 Aomori-ken Min Taiikukan Sub Arena
Daisuke Ikeda & Katsumi Usuda vs. Mohammed Yone & Takashi Ono.
Naoki Sano vs. Ikuto Hidaka. ***
Yuki Ishikawa & Kazunari Murikami vs. Alexander Otsuka & Ryuji Hijikata. **
taped 9/26 Miyagi Shiraishi Kinrosha Taiiku Center
Yuki Ishikawa & TAKA Michinoku & Kazunari Murikami vs. Alexander Otsuka & Mohammed Yone & Ikuto Hidaka. ***1/2
Independent World Junior Heavykyu Senshuken Jiai: Naoki Sano vs. Minoru Tanaka. ***

Battle Station Michinoku & Battlarts Kyodai-ai Part 1 10/31/99
taped 10/17/99 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan
Gran Hamada & Masaaki Mochizuki (Buko Dojo) vs. Masao Orihara (Mebius) & Takeshi Ono. Digest
Kazunari Murakami (U.F.O.) vs. Mohammed Yone. *1/4
TNT (Savio Vega) vs. Daisuke Ikeda. 1/2*
The Great Sasuke & Yuki Ishikwa vs. Jinsei Shinzaki & Alexander Otsuka. **1/2

Battle Station Michinoku & Battlarts Kyodai-ai Part 2 11/3/99
taped 10/17 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan
Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Mach Junji & Ryuji Hijikata.
Tiger Mask vs. Katsumi Usuda. *1/4
Independent World Junior Heavykyu Senshuken. Naoki Sano vs. Curry Man. *1/2
TAKA Michinoku vs. Minoru Tanaka. ****

Battle Station Battlarts B-TOGETHER 11/28/99
taped 11/9 Tokyo Korakuen Hall
Ikuto Hidaka & Mach Junji vs. Minoru Fujita & Ryuji Hijikata.4:49
Katsuji Usuda & Carl Malenko vs. Masao Orihara & Takashi Ono. 4:38
Minoru Tanaka vs. Curry Man. 3:42
Independent World Junior Heavykyu Senshuken Jiai: Naoki Sano vs. Masaaki Mochizuki. ***1/2
Daisuke Ikeda & Kazunari Murakami vs. Yuki Ishikawa & Mohammed Yone. ***1/4
Highlights of Mitsuhiro Matsunaga's previous matches in Battlarts
Alexander Otsuka vs. Mitsuhiro Matsunaga. **

Battle Station Battlarts 12/12/99 Tag Battle '99
11/21 Kyoto KBS Hall
Tag Battle '99 Koshikleagusen: Yuki Ishikawa & Masaaki Mochizuki vs. Daisuke Ikeda & Mach Junji. **1/4
Tag Battle '99 Digest: Otsuka & Anderson vs. Yone & Ono
Ikeda & Junji vs. Otsuka & Anderson
Ishikawa & Mochizuki vs. Usuda & Malenko
Ishikawa & Mochizuki vs. Otsuka & Anderson
Ikeda & Junji vs. Usuda & Malenko
Ishikawa & Mochizuki vs. Yone & Ono
12/4:
Mitsuya Nagai vs. Tsubo Genjin. 1:10
12/5 Honkawagoe Pepe Hall
Mitsuya Nagai vs. Mach Junji. 5:35
Alexander Otsuka vs. Takeshi Ono. 4:51
Daisuke Ikeda vs. Andy Anderson. 6:22
Tag Battle '99 Yushoketteisen: Yuki Ishikawa & Masaaki Mochizuki vs. Katsumi Usuda & Carl Malenko. **1/2

Go Back to BATTLARTS Page