K & D's Matchlists


DRAMATIC DREAM TEAM

Dramatic Dream Team Indy 5 Super J Battle II 4/27/99
Takashi Sasaki vs. Akinori Tsukioka
Kyohei Mikami vs. Tanomusaku Toba
Asian Cougar vs. Super Cacao
Onryu vs. Mitsunobu Kikuzawa
Asian Cougar vs. Takashi Sasaki
Onryu vs. Kiyohei Mikami
Sanshiro Takagi/Exciting Yoshida/Kurokage vs. Yasaku/Daisaku/Kengo Takai
Asian Cougar vs. Kiyohei Mikami

DDT 9/30/99
???/Tanomusaku Toba vs. Yasaku/Daisaku
???/Mitsunobu Kikuzawa/Shigeo Kato vs. Phantom Funakoshi/Poison Sawada/Tsunehito Naito
Yuki Nishino/Ni Hao vs. Super Rider/Sho Yuki
Takashi Sasaki vs. Sanshiro Takaegi
Exciting Yoshida vs. Koichiro Kimura

DDT 10/27/99
Tsunehito Naito vs. Yuki Nishino
Phantom Funakoshi vs. Teneichi Kacho
Mitsunobu Kikuzawa/Shigeo Kato vs. Poison Sawada/Yasaku
Super Rider vs. Daisaku
Asian Cougar/Takeshi Sasaki vs. Ni Hao/Tanomusaku Toba
Sanshiro Takagi/Exciting Yoshida vs. Koichiro Kimura/Masahiko Orihara

Dramatic Dream Team Trios Tournament 11/20/99
Sanshiro Takagi/Exciting Yoshida/Takeshi Sasaki vs. Poison Sawada/Tsunehito Naito/Phantom Funakoshi
Koichiro Kimura/Takao Iwasaki/Kazunori Yoshida vs. Yasaku/Daisaku/Yuki Nishino
Yasuki Shino/Mitsunobu Kikuzawa/Naoshi Sano vs. Poison Sawada/Tsunehito Naito/Phantom Funakoshi
Super Rider/Asian Cougar/Tonamusaku Toba vs. Yasaku/Daisaku/Yuki Nishino
Sanshiro Takagi/Exciting Yoshida/Takeshi Sasaki vs. Yasuki Shino/Mitsunobu Kikuzawa/Naoshi Sano
Koichiro Kimura/Takao Iwasaki/Kazunori Yoshida vs. Super Rider/Asian Cougar/Tonamusaku Toba
Kurokage vs. Daisuke Taneichi
Sanshiro Takagi/Exciting Yoshida/Takeshi Sasaki vs. Koichiro Kimura/Takao Iwasaki/Kazunori Yoshida

Dramatic Dream Team 11/25/99
Daisaku/Yasaku vs. Tsunehito Naito/Phantom Funakoshi
??? vs. Tenichi Kacho
Onryo vs. Kyohei Mikami
Poison Sawada/Naoshi Sano vs. Shigeo Kato/Mitsunobu Kikuzawa
Tanomusaku Toba/Takashi Sasaki/Ni Hao vs. Yuki Nishino/Asian Cougar/Super Rider
Sanshiro Takagi/Exciting Yoshida vs. Koichiro Kimura/Masahiko Orihara

Battle Station DDT on Samurai TV 7/26/00
(taped in June-July)
Sanshiro Takagi vs Mikami (6/29 Tokyo)
(taped 7/6 Tokyo)
Naoshi Sano vs Yuki Nishino
Poison Sawada Black vs Mitsunobu Kikuzawa
Solar vs Mikami
Sanshiro Takagi/Exciting Yoshida vs Koichiro Kimura/Tanomusaku Toba
Atsushi Onita vs Sanshiro Takagi (7/13, Barbed Wire Death Match)

PPV Battle Station DDT 1/10/01 NEVER MIND
taped 12/14/00 Tokyo Korakuen Geopolis (?)
History of the Ironman Heavy Metal Senshuken

Ironman Heavy Metal Senshuken Jiai.
MIKAMI/Tanomusaku Toba vs. Takashi Sasaki/Yuki Nishino.
Undercard digest
KO-D Musabetsukyu Senshuken 4 Way Single Match: Takagi vs. Poison Sawada JULIE vs. Tomohiko Hashimoto vs. Super Uchu Power.

Go Back to PURORESU Page