K & D's Matchlists

CHAMP FORUM GAEA ON GAORA SPORT NETWORK 1996

Champ Forum GAEA 3/23/96
(taped 1-28 Nagoya)
Toshie Uematsu vs Toshie Sato
Chikayo Nagashima vs Makie Numao
Chigusa Nagayo/Sonoko Kato/Meiko Sotomura vs Combat Toyota/Yukari Ishikura/Kaori Nakayama
 
Champ Forum GAEA 3/30/96
(taped 2-16 Tokyo)
Sonoko Kato vs Maikie Numao
Eagle Sawai/Jen Yukari/Michiko Nagashima vs Chigusa Nagayo/Sonoko Kato/Bomber Hikari
Kaoru vs Combat Toyota

Champ Forum GAEA 4/20/96
(taped 3-8 Tokyo)
Hikari Fukuoka/Kaoru vs Chikayo Nagashima/Toshie Uematsu
Chigusa Nagayo vs Sakie Hasegawa

Champ Forum GAEA 5/11/96
(taped 4-3 Tokyo)
Karou vs Meiko Sotomura
Chihiro Nakano vs Sonoko Kato
Michiko Nagashima vs Chikaya Nagashima

Champ Forum GAEA 6/15/96
(Taped 4/29 Tokyo)
Prelim Match
Miwa Sato/Aki Kanbayashi vs Chihiro Nakano/Maki Numao
Candy Okutsu vs Toshie Uematsu
Chikayo Nagashima vs Sonoko Kato
Toshiyo vs Meiko Satomura
Chigusa Nagayo/Toshie Sato vs Shinobu Kandori/Michiko Oumaki

Champ Forum GAEA 6/22/96
(Taped 5/12 Kawasaki)
battle royal

GAEA Champ Forum 7/20/96
(Taped 6/16 Tokyo)
Mimi Shimoda/Toshie Uematsu vs Kaoru/Sugat Sato
Yasha Kurenai/Karula/Mikiko Futagami vs Bomber Hikari/Toshie Sato/Chikayo Nagashima

Champ Forum GAEA 10/12/96
(taped 9/16 Tokyo)
Chigusa Nagayo vs Toshiyo Yamada
Nagayo introduces Akira Hokuto; various Hokuto features and int.

Champ Forum GAEA 10/19/96
(taped 9/16 Tokyo)
Meiko Matsumoto vs Bomber Hikaru
Chihiro Nakano/Makie Numao vs Kaoru
Meiko Satomura vs Sakura Hirota
Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs Sonoko Kato/Toshie Uematsu (AJ Tag Title)

Champ Forum GAEA 12/3/96
(Taped 11/16 Sendai)
Bomber Hikaru vs Sakura Hirota
Meiko Matsumoto vs Sakura Hirota
Chihiro Nakano/Makie Numao vs Toshie Uematsu/Rimi Ishii
Kaoru vs Meiko Matsumoto
Mayumi Ozaki/Sugar Sato vs Reiko Amano/Chikayo Nahashima
Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs Chihiro Nakano/Makie Numao
Akira Hokuto vs Meiko Satomura
Akira Hokuto vs Toshie Uematsu
Chigusa Nagayo vs Sonoko Kato
Chigusa Nagayo/Sonoko Kato vs Kaoru/Meiko Satomura

Go Back to GAEA Page