K & D's Matchlists

CHAMP FORUM GAEA ON GAORA SPORT NETWORK

Champ Forum GAEA 2/15/97
(taped 1/19 Tokyo)
Makie Numao/Chihiro Nakano vs Maiko Matsumoto/Rimi Ishii
Mayumi Ozaki/Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs Chigusa Nagayo/Sonoko Kato/Meiko Satomura
Akira Hokuto/Toshie Uematsu vs Kaoru/Kyoko Ichiki

Champ Forum GAEA 3/1/97
(taped 2/16 Tokyo)
Sonoko Kato/Anami kato/Sakura Hirota vs Toshie Uematsu/Kyoko Ichiki/Rimi Ishii
WCW Womens Cruiserweight Tourament: Block A
Sugar Sato vs Chihiro Nakano
Meiko Satomura vs Maki Numao
Meiko Satomura vs Sugar Sato
Chigusa Nagayo/Akira Hokuto vs Kaoru/Maiko Matsumoto

Champ Forum GAEA 2/16/97 Tokyo
WCW Womens Cruiserweight Tournament: Block A
Sugar Sato vs Chihiro Nakano
Meiko Satomura vs Maki Numao
Meiko Satomura vs Sugar Sato (FINAL)
Chikayo Nahashima vs Maiko Matsumoto
Chigusa Nagayo/Akira Hokuto vs Kaoru/Maiko Matsumoto
WCW Womens Cruiserweight Tournament: Block B
2/22/97 Hamamatsu
Chikayo Nagashima vs Maiko Matsumoto
Sonoko Kato vs Kyoko Ichiki
Sonoko Kato vs Chikayo Nagashima
Meiko Satomura/Anami Kato/Makie Numao vs Chigusa Nagayo/Akira Hokuto/Sakura Hirota

Champ Forum GAEA 3/22/97
(taped 2/23 Nagoya)
Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs Sakura Hirota/Hiromi Kato
Kyoko Ichiki vs Rina Ishii
Sonoko Kato/Meiko Satomura vs Toshie Uematsu/Maiko Matsumoto
Akira Hokuto/Kaoru vs Makie Numao/Chihiro Nakano
Mayumi Ozaki vs Chigusa Nagayo

Champ Forum GAEA 4/19/97
(taped 3/15 Tokyo)
Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs Maiko Matsumoto/Rina Ishii
Makie Numao vs Toshie Uematsu
Chigusa Nagayo vs Sakura Hirota/Hiromi Kato
Akira Hokuto/Sonoko Kato vs Kaoru/Meiko Satomura
(taped 4/12 Tokyo)
Sonoko Kato vs Sugar Sato
Chikayo Nagashima/Sakura Hirota vs Toshie Uematsu/Rini Ishii
Chigusa Nagayo/Makie Numao vs Meiko Satomura/Chihiro Nakano
Akira Hokuto vs Kaoru

Champ Forum GAEA 5/16/97
4/21 Osaka (2nd anniversary Volume 1)
Toshiyo Yamada vs Kaoru
Toshie Uematsu vs Yuka Sniina (WCW Cruiserweight Title)
Akira Hokuto/Maiko Matsumoto vs Chikayo Nagashima/Reiko Amano
Devil Masami/Meiko Satomura vs Chigusa Nagayo/Sonoko Kato
4/29 Tokyo (2nd Anniversary Volume 2)
Makie Numao/Chihiro Nakano/Rina Ishii vs Sakura Hirota/Hiromi Kato/Reiko Amano
Kaoru vs Esther Moreno
Chigusa Nagayo/Toshiyo Yamada vs Sonoko Kato/Meiko Satomura
Toshie Uematsu vs Sugar Sato (WCW Cruiserweight Title)
Mayumi Ozaki/Chikayo Nahashima vs Akira Hokuto/Maiko Matsumoto

Champ Forum GAEA 5/3/97
(taped 4/29 Tokyo)
Chigusa Nagayo/Toshiyo Yamada vs Sugar Sato/Meiko Satomura
Mayumi Ozaki/Chikayo Nagashima vs Akira Hokuto/Maiko Matsumoto
 
Champ Forum GAEA 5/10/97
(taped Apr-May)
Akira Hokuto - Kaoru (feud review)
Akira Hokuto vs Kaoru (4/12)
Chigusa Nagayo/Makie Numao vs Kaoru/Chihiro Nakano (5/10 Niigata)
Kaoru/Makie Numao/Chihiro Nakano vs Chigusa Nagayo/Sonoko Kato/Meiko Satomura (5/18 Tokyo)

Champ Forum GAEA 5/16/97
4/21 Osaka (2nd anniversary Volume 1)
Toshiyo Yamada vs Kaoru
Toshie Uematsu vs Yuka Sniina (WCW Cruiserweight Title)
Akira Hokuto/Maiko Matsumoto vs Chikayo Nagashima/Reiko Amano
Devil Masami/Meiko Satomura vs Chigusa Nagayo/Sonoko Kato
4/29 Tokyo (2nd Anniversary Volume 2)
Makie Numao/Chihiro Nakano/Rina Ishii vs Sakura Hirota/Hiromi Kato/Reiko Amano
Kaoru vs Esther Moreno
Chigusa Nagayo/Toshiyo Yamada vs Sonoko Kato/Meiko Satomura
Toshie Uematsu vs Sugar Sato (WCW Cruiserweight Title)
Mayumi Ozaki/Chikayo Nahashima vs Akira Hokuto/Maiko Matsumoto

Champ Forum GAEA 5/3/97
(taped 4/29 Tokyo)
Chigusa Nagayo/Toshiyo Yamada vs Sugar Sato/Meiko Satomura
Mayumi Ozaki/Chikayo Nagashima vs Akira Hokuto/Maiko Matsumoto
 
Champ Forum GAEA 5/10
(taped Apr-May)
Akira Hokuto - Kaoru (feud review)
Akira Hokuto vs Kaoru (4/12)
Chigusa Nagayo/Makie Numao vs Kaoru/Chihiro Nakano (5/10 Niigata)
Kaoru/Makie Numao/Chihiro Nakano vs Chigusa Nagayo/Sonoko Kato/Meiko Satomura (5/18 Tokyo)

Champ Forum GAEA 6/21/97
(taped 5/25 Tokyo)
Chigusa Nagayo vs Kaoru
Toshiyo Yamada/Sonoko Kato/Meiko Satomura vs Akira Hokuto/Toshie Uematsu/Maiko Matsumoto
 
Champ Forum GAEA 7/5/97
(taped 6/13 Kawasaki)
Meiko Satomura vs Hiromi Kato
Makie Numao vs Sonoko Kato
Chigusa/Yamada/Kato/Meiko Satomura vs Chikayo Nagashima/Toshie Uematsu/Maiko Matsumoto/Hiromi Kato (Elimination Match)

Champ Forum GAEA 7/12/97
(taped 6/22 Shizuka)
Akira Hokuto/Maiko Matsumoto vs Sakura Hirota/Hiromi Kato
Mayumi Ozaki/Sugar Sato vs Chigusa Nagayo/Sonoko Kato

Champ Forum GAEA 7/19/97
(taped 7/2)
Chigusa Nagayo vs Rina Ishii
Toshiyo Yamada/Makie Numao vs Akira Hokuto/Kaoru
Sugar Sato/Chikayo Nagashima/Maiko Matsumoto/Hiromi Kato vs Sonoko Kato/Meiko Satomura/Toshie Uematsu/Sakura Hirota

Champ Forum GAEA 8/30/97
taped 8/15 Osaka
Pancrase Rules: Sugar Sato vs. Sonoko Kato.
Pancrase Rules: Makie Numao vs. KAORU.
Sonoko Kato & Rina Ishii & Sakura Hirota vs. Makie Numao & Maiko Matsumoto & Hiromi Kato. *1/2
Sato & Chikayo Nagashima vs. Chigusa Nagayo & Toshiyo Yamada. ***1/4

Champ Forum GAEA 9/20/97
taped 8/30 Tokyo Korakuen Hall
Sonoko Kato & Chikayo Nagashima vs. Rina Ishii & Sakura Hirota
Meiko Satomura & Makie Numao vs. Toshie Uematsu & Sugar Sato
Maiko Matsumoto & Hiromi Kato vs. Sonoko Kato & Chikayo Nagashima
One Night Tournament Final: Uematsu & Sugar vs. Sonoko Kato & Chikayo. ***1/4
WCW Women’s Cruiserweight Title #1 Contenders Match: Uematsu vs. Sugar. **1/2
KAORU & Yamada vs. Chigusa & Hokuto. ***1/4

GAEA Champ Forum 11/4/97
originally aired 5/6/95 GAEA First Card taped 4/15/95 Tokyo Korakuen Hall
GAEA NEO SOUL BATTLE: Chikayo Nagashima vs. Toshie Uematsu.
GAEA NEO SOUL BATTLE: Meiko Satomura vs. Sonoko Kato.
GAEA NEO SOUL BATTLE: Sugar Sato vs. Narita.

Go Back to GAEA Page