K & D's Matchlists

GAEA G-PANIC ON GAORA SPORT NETWORK 1997

GAEA G-PANIC! 10/4/97
taped 9/20 Kawasaki Shi Taiikukan
Footage of the important events in GAEA
WCW Women’s Cruiserweight Title: Sugar Sato vs. Yoshiko Tamura.
KAORU & Sakura Hirota vs. Toshiyo Yamada & Sonoko Kato. ***
AAAW Heavyweight Title: Chigusa Nagayo vs. Aja Kong. ***1/2
Meiko Satomura vs. Kyoko Inoue. ****
AAAW Heavyweight Title: Zero (Chigusa) vs. Super Heel Devil Masami. 3/4*
Satomura training with Yuki Kondo.

GAEA G-PANIC! 11/1/97
10/10 Tokyo Korakuen Hall:
Pancrase Rules: Meiko Satomura vs. Toshiyo Yamada.
10/10:
Sugar Sato vs. Chikayo Nagashima.
10/13 Osaka Furitsu Taiikukan 2:
Meiko Satomura vs. Sonoko Kato. ***
10/19 Sapporo Teison Hall
AAAW Junior Tag Titles: Kato & Satomura vs. Sugar Sato & Nagashima. ***1/4
10/19:
Aja Kong & Yoshiko Tamura vs. Chigusa Nagayo & Sakura Hirota. *1/4

GAEA G-PANIC! 12/13/97
11/8 Akutoshitei Hamamatsu:
Sakura Hirota vs. Maiko Matsumoto. *1/4
11/18 Tokyo Korakuen Hall:
Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Chigusa Nagayo & Hirota. ***1/2
11/30 Nagoya Shi Taiikukan:
Akira Hokuto & Sonoko Kato vs. Chigusa & Hirota. **1/2
Clips of Rina Ishii matches
11/29 Mutsuzaka Shi Sogo Taiikukan:
Makie Numao & Matsumoto & Hirota vs. Toshie Uematsu & Ishii & Hiromi Kato. *3/4
11/30:
Ishii vs. Hiromi Kato. *1/2
11/30:
Mayumi Ozaki & Sugar Sato vs. KAORU & Toshiyo Yamada. ****

Go Back to GAEA Page