K & D's Matchlists

GAEA G-PANIC on GAORA Network 1998

GAEA G-PANIC! 1/10/98

taped 12/13 Omura Shi Min Taiikukan & 12/27 Tokyo Korakuen Hall 12/13
Toshiyo Yamada vs. Toshie Uematsu. **
KAORU & Meiko Satomura vs. Chigusa & Sonoko Kato. *3/4
Level The Ground 12/27
Clips of High Spot 600 Tournament tournament matches
High Spot 600: Satomura vs. Numao. 2:06
High Spot 600: Satomura vs. Sonoko Kato. ***1/4
High Spot 600 Final: Sonoko Kato vs. Chikayo Nagashima. **
Hokuto & KAORU & Nagashima vs. Chigusa & Yamada & Sonoko Kato. ***1/4

GAEA G-PANIC! 2/7/98

taped 1/15 Tokyo Korakuen Hall
Toshie Uematsu vs. Chigusa Nagayo. **1/2
Chikayo Nagashima vs. Chigusa Nagayo. **3/4
Yasha Kurenai & Carol Midori (LLPW team) vs. KAORU & Toshiyo Yamada.. **
Devil Masami & Sakura Hirota vs. KAORU & Toshiyo Yamada.
Las Cachorras Orientales vs. Meiko Satomura & Sonoko Kato. ***1/2
Mayumi Ozaki & Sugar Sato vs. Meiko Satomura & Sonoko Kato ***3/4

GAEA G-PANIC! 3/7/98

2/8 Tokyo Allen Hall:
Hirota & Uematsu vs. Satomura & Sonoko Kato. ***
2/21 Saitama Honkawagoe Pepe Hall Atrium
Rina Ishii vs. Satomura.***1/2
Sonoko Kato vs. Chigusa. . **
2/22 Tokyo Korakuen Hall
Hokuto & Chigusa vs. Sonoko Kato & Satomura. **1/2
Makie Numao highlights
Numao vs. Chigusa.
Sugar Sato & Nagashima vs. KAORU & Yamada. ***1/2

GAEA G-PANIC! 4/18/98

taped 3/15 Club Citta Kawasaki
Chikayo Nagashima vs. Sonoko Kato *3/4
Sugar Sato vs. Meiko Satomura. **
Mayumi Ozaki & Nagashima vs. Chigusa Nagayo & Makie Numao. ***1/4
Ozaki & Sugar Sato vs. KAORU & Toshiyo Yamada. ***1/2
Sakura Hirota vs. Satomura.*
3/29 Osaka IMP Hall
Oz vs. Hirota. *3/4
AAAW World Junior Tag Titles: Sonoko Kato & Satomura vs. Sugar & Nagashima. ***1/2

GAEA G-PANIC! 5/12/98

*GAEA’s 3rd Anniversary Tour*
taped 4/14 Tokyo Korakuen Hall
Chikayo Nagashima vs. Meiko Satomura.***
Toshie Uematsu vs. KAORU.
4/24 Osaka Furitsu Taiikukaikan 2:
Uematsu vs. Manami Toyota (AJW). ***1/4
4/29 Kanagawa Kawasaki Shi Taiikukan
KAORU & Toshiyo Yamada vs. Eagle Sawai & Michiko Nagashima (G-MAX). **
Highlights of all the first round and semifinal matches in the High Spot 600 Tournament
High Spot 600 Tournament Final: Sugar Sato vs. Meiko Satomura. *3/4
Aja Kong & Mayumi Ozaki vs. Chigusa Nagayo & Meiko Satomura. **1/2

GAEA G-PANIC! 6/23/98

5/18 Osaka Furitsu Taiikukaikan 2:
KAORU/Toshiyo Yamada vs. Meiko Satomura/Sonoko Kato. . ***
5/31 Tokyo Korakuen Hall:
Aja Kong & Mayumi Ozaki vs. KAORU & Toshiyo Yamada *3/4
6/13 Niigata
AAAW Tag Title Tournament Round 1: KAORU/Yamada vs. Satomura/Sonoko Kato. **3/4
5/31 Korakuen Hall:
Mizuki Ishii vs. Chigusa *
5/18 Osaka Furitsu Taiikukaikan 2:
Toshie Uematsu vs. Ozaki. **1/4
5/31 Korakuen Hall:
Uematsu vs. Sugar Sato. *3/4

GAEA G-PANIC! 7/98

6/21 Club Citta Kawasaki:
KAORU & Meiko Satomura vs. Toshiyo Yamada & Sonoko Kato. . ***3/4
6/27 Nagoya Shi Taiikukan:
KAORU & Makie Numao vs. Satomura & Matsumoto.
6/28 Osaka IMP Hall:
Chigusa Nagayo & Satomura vs. Mayumi Ozaki & Sugar Sato.. ***
6/27 Nagoya Shi Taiikukan AAAW Tag Title Tournament:
Chigusa/Hirota vs. Aja Kong/Ozaki. . **1/2
6/14 Nagaoka:
KAORU vs. Toshiyo Yamada. **

GAEA G-PANIC!  8/20/98

Alpha Plus 7/19/98 Tokyo Korakuen Hall
Mima Shimoda & Etsuko Mita & Saya Endo vs. Mayumi Ozaki & Sugar Sato & Chikayo Nagashima. **3/4
AAAW Singles Title Challenger Match: KAORU vs. Chigusa.. *
AAAW Tag Title Challengers Tournament Semifinal: Satomura/Kato vs. Toshie Uematsu/ RIE.. *3/4
8/10/98 Osaka Furitsu Taiikukan 2
Chigusa & Uematsu vs. Sugar & Nagashima.**
AAAW Tag Titles Challenger Tournament Final: Aja Kong & Ozaki vs. Satomura & Kato.**1/2

GAEA G-PANIC! 10/5/98

8/23 Tokyo Korakuen Hall AAAW Tag Titles:
Sugar Sato & Nagashima vs. Aja Kong & Ozaki. . ***1/4
8/23 Tokyo Korakuen Hall AAAW Singles Title:
Chigusa vs. Devil Masami. 3/4*
8/23 Tokyo Korakuen Hall:
Satomura vs. Kato. **1/4
9/5 Kawagoe Pepe Hall:
Bad Nurse Nakamura vs. Satomura *1/2
9/23 Tokyo Korakuen Hall:
Manami Toyota (AJW) vs. Satomura. **3/4

GAEA G-PANIC! 10/98

10/3/98 Sapporo Teison Hall:
Sonoko Kato vs. Chigusa Nagayo. *
10/4/98 Takaiwa Shi Seinen (youth)Taiiku Center:
Sonoko Kato vs. Maiko Matsumoto. *1/4
10/10/98 Osaka IMP Hall:
Chigusa Nagayo vs. Maiko Matsumoto. 3/4*
10/11/98 Kyoto KBS Hall Premium League Bout:
Toshie Uematsu vs. Sonoko Kato. **

GAEA G-Panic! 11/30/98

11/12/98 Osaka Furitsu Taiikukan 2 Premium League Match:
Sugar Sato vs. Sonoko Kato
11/12/98 Osaka Furitsu Taiikukan 2 Premium League Match:
Chikayo Nagashima vs. Toshie Uematsu
11/23/98 Tokyo Korakuen Hall:
KAORU & Rina Ishii vs. Meiko Satomura & Toshie Uematsu
10/29/98 Tokyo Korakuen Hall:
Toshiyo Yamada vs. Mayumi Ozaki. ***3/4
11/23/98 Tokyo Korakuen Hall:
Toshiyo Yamada vs. Aja Kong. ***1/2

Go Back to GAEA Page