K & D's Matchlists

GAEA G-PANIC on GAORA SPORTS NETWORK 1999

GAEA G-Panic! 1/3/99
12/11 Osaka Furitsu Taiikukan 2
Meiko Satomura vs. Sonoko Kato. ***1/4
Sugar Sato vs. Chikayo Nagashima. *1/2
12/12 Akutoshitei Hamamatsu
KAORU & Toshiyo Yamada vs. Sonoko Kato & Toshie Uematsu. **
Sonoko Kato & Chikayo Nagashima & Toshie Uematsu vs. Maiko Matsumoto & Rina Ishii & Sakura Hirota. *1/2
12/27 Tokyo Korakuen Hall
Chigusa & Sakura Hirota vs. Sugar Sato & Chikayo Nagashima. *
KAORU vs. Toshie Uematsu. **
Aja Kong & Mayumi Ozaki vs. Toshiyo Yamada & Meiko Satomura. ***3/4

G-Panic 1/30/99
(taped 1/8 Osaka)
Toshie Uematsu vs Sugar Sato
Meiko Satomura vs Chikayo Nagashima
(taped 1/17 Tokyo)
Reiko Amano vs Meiko Satomura
Chigusa Nagayo/Makie Numao vs Sugar Sato/Chikayo Nagashima
Lioness Asuka/Mayumi Ozaki vs Toshiyo Yamada/Kaoru

G-Panic 2/21/99
(taped 1/3 Osaka)
Kaoru vs Sakura Hirota
Meiko Satomura vs Toshie Uematsu (Premium League Tourn. Final)
(taped 2/11 Tokyo)
Mima Shimoda/Etsuko Mita vs Toshiyo Yamada/Sonoko Kato
Mayumi Ozaki/Lioness Asuka vs Kaoru/Meiko Satomura
Chigusa Nagayo/Toshie Uematsu vs Aja Kong/Chikayo Nagashima

GAEA G-PANIC! Premium League Yushosen & QUICK FIRER 2/99
2/3/99 Osaka Furitsu Taiikukan 2
Sakura Hirota vs. KAORU. 1/4*
Premium League Final: Toshie Uematsu vs. Meiko Satomura. ***1/4
2/11/99 Tokyo Korakuen Hall
Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Toshiyo Yamada & Sonoko Kato. ***1/4
Lioness Asuka & Mayumi Ozaki vs. KAORU & Meiko Satomura. ***1/2
Aja Kong & Chikayo Nagashima vs. Chigusa Nagayo & Toshie Uematsu.

GAEA G-PANIC! YOKOHAMA COUNTDOWN 3/30/99
LCO highlights
3/26/99 Chiba Koen Taiikukan:
Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Toshiyo Yamada & Meiko Satomura. ***1/2
3/20/99:
Niigata Phase: Aja Kong & Chikayo Nagashima vs. Meiko Satomura & Sonoko Kato. ***
3/22/99: Tokyo Korakuen Hall:
Lioness Asuka & Aja Kong vs. Meiko Satomura & Sonoko Kato. **

GAEA G-PANIC! GAEA JAPAN SPECIAL 4/6/99 (Debut 4th Anniverasry Memorial Rally)
taped 4/4 Yokohama Bunka Taiikukan [3:00 - ?]
GAEA vs. Oz Academy Survival Single Match 3x3: Toshie Uematsu/RIE/Sakura Hirota vs. Sugar Sato/Chikayo Nagashima/Kaori Nakayama
A) Sato vs. Uematsu. **
B) Sato vs. RIE. *3/4
C) Sato vs. Hirota. 2:38
D) Hirota vs. Nakayama. *
E) Hirota vs. Nagashima. **1/4
Highlights of LCO matches
GAEA vs. Las Cachorras Tag Match : KAORU & Toshiyo Yamada vs. Mima Shimoda & Etsuko Mita. ***1/4
GAEA vs. SSU Tag Match: Meiko Satomura & Sonoko Kato vs. Aja Kong & Mayumi Ozaki. ***3/4
Special Single Match: Chigusa Nagayo vs. Lioness Asuka. ***

GAEA G-PANIC! THE DAY AFTER & WIPE OUT 5/10/99
4/25/99 Tokyo Korakuen Hall
Chigusa Nagayo vs. Kaori Nakayama.
Lioness Asuka vs. Sonoko Kato.
KAORU & Meiko Satomura & Sonoko Kato vs. Lioness Asuka & Mayumi Ozaki & Mima Shimoda. **1/2
5/4 Nagoya Nakamura Sports Center
Lioness Asuka vs. Sonoko Kato. 10:42
Toshiyo Yamada & Toshie Uematsu & Sakura Hirota vs. Mima Shimoda & Etsuko Mita & Chikayo Nagashima. ***
5/9/99 Kawagoe Pepe Hall
Battle Royal. **
Mima Shimoda & Sugar Sato vs. Meiko Satomura & Toshie Uematsu. **1/4

G-Panic TV 6/19/99
(taped in May)
Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs Toshie Uematsu/Rie Nakamura (5/16 Tokyo)
Chikayo Nagashima vs Sonoko Kato (5/16 Tokyo)
Toshiyo Yamada/Kaoru/Meiko Satomura vs Lioness Asuka/Etsuko Mita/Sugar Sato (5/16 Tokyo)
Sonoko Kato/Meiko Satomura/Sakura Hirota vs Lioness Asuka/Kaori Nakayama/Chikayo Nagashima (5/23 Osaka)
Chigusa Nagayo vs Aja Kong (AAAW Title, 5/16 Tokyo)

G-Panic TV 7/17/99
(taped in June-July)
Kaori Nakayama vs Sakura Hirota (6/27 Akurosu)
Etsuko Mita vs Toshie Uematsu (6/27 Akurosu)
Rie Nakamura vs Sugar Sato (7/3 Hamamatsu)
Mima Shimoda/Lioness Asuka vs Sonoko Kato/Meiko Satomura (6/20 Tokyo)
Chigusa Nagayo/Sonoko Kato/Meiko Satomura vs Mima Shimoda/Mayumi Ozaki/Chikayo Nagashima (6/27 Akurosu)
Chigusa Nagayo vs Etsuko Mita (6/20 Tokyo)
Aja Kong/Mayumi Ozaki vs Toshiyo Yamada/Kaoru (6/20 Tokyo)
Mayumi Ozaki/Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs Chigusa Nagayo/Kaoru/Meiko Satomura (7/3 Hamamatsu)

GAEA G-Panic! 8/8/99 SURPRISE ATTACK
7/3/99 Act City Hamamatsu:
Lioness Asuka vs. Sakura Hirota. 1:13
7/4/99 Osaka IMP Hall:
Mayumi Ozaki vs. Sakura Hirota
7/18/99 Tokyo Korakuen Hall
Kaori Nakayama vs. Super Heel Sakura Hirota. 4:26
Meiko Satomura & Sonoko Kato vs. Toshie Uematsu & RIE. 4:51
Lioness Asuka & Mima Shimoda vs. Chigusa Nagayo & Toshiyo Yamada. **1/2
7/4/99:
Chikayo Nagashima vs. Toshie Uematsu. 7:09 ***1/2
7/18/99
AAAW Tag Senshuken: Aja Kong & Mayumi Ozaki vs. Sugar Sato & Chikayo Nagashima. ***1/2

G-Panic TV 9/8/99
(taped in August)
Lioness Asuka vs Sonoko Kato (8/15 Tokyo)
Mayumi Ozaki/Sugar Sato vs Akira Hokuto/Chikayo Nagashima (8/22 Tokyo)
Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs Lioness Asuka/Sonoko Kato (8/29 Osaka)
Aja Kong/Mayumi Ozaki/Akira Hokuto vs Chigusa Nagayo/Toshiyo Yamada/Meiko Satomura (8/15 Tokyo)
Aja Kong/Akira Hokuto vs Toshiyo Yamada/Meiko Satomura (8/29 Osaka)

GAEA G-PANIC! 9/17/99 Yokohama DOUBLE DESTINY
taped 9/15 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan
Sonoko Kato vs. Toshie Uematsu. **3/4
Kaori Nakayama vs. RIE. 4:35
Super Heel Sakura Hirota vs. Devil Masami. DUD
Akira Hokuto & Mayumi Ozaki vs. Mima Shimoda & Etsuko Mita. *1/2
AAAW Tag Senshuken Jiai: Suger Sato & Chikayo Nagashima vs. KAORU & Toshiyo Yamada.
AAAW Single Senshuken Jiai: Aja Kong vs. Meiko Satomura. ****1/2
Revenge Match: Chigusa Nagayo vs. Lioness Asuka. **3/4

G-Panic TV 10/21/99
(taped Sept-Oct)
Chigusa Nagayo/Toshiyo Yamada/Kaoru/Meiko Satomura vs Mima Shimoda/Etsuko Mita/Lioness Asuka/Sonoko Kato (9/22 Tokyo)
Mayumi Ozaki/Akira Hokuto vs Chigusa Nagayo/Meiko Satomura (10/2 Sapporo)
Mayumi Ozaki/Akira Hokuto vs Lioness Asuka/Sonoko Kato (10/3 Sapporo)
Highlights of High Spurt 600 Tournament

Go Back to GAEA Page