K & D's Matchlists

IWA ON SAMURAI TV 1997

IWA Re-Debut on Samurai TV 2/2/97
(Taped 1/24 Tokyo)
Tudor the Turtle vs Takeshi Sato
Chikako Shiratori/Yoko Kosugi vs Bloody Phoenix/Miyuki Sogabe
Onyro vs Akinori Tsukioka
Yumi Fukawa vs Emi Motokawa
Ryuma Go vs Katsumi Hirano
Kabuki/Leatherface vs Daikokubo Benkei/Kishin Kawabata
Kabuki/Keizo Matsuda/Keisuke Yamada vs Tahashi Ishikawa/Shigeo Okamura/Kishin Kawabata (Broken Glass Window Death Match)

Battle Station IWA on Samurai Tv 3/9/97
(taped 2/8 Yokohama)
Tudor The Turtle vs Akihiro Masuda
Hiroyoshi Kotsubo vs Takeshi Sato
Akimori Tsukioka vs Wolf
Leatherface vs Kishin Kawabata
Bison Kimura/Emi Motokawa vs Esther and Alda Moreno
Ricky Fuyuki/Gedo/Jedo vs Leatherface/Katsumi Hirano/Daikokubo Benkei
Takashi Ishikawa/Shigeo Okamura vs Kabuki/Keizo Matsuda (DoubleChain Match)

BATTLE STATION IWA Japan CRAZY CIRCUS TOUR '97
taped 6/25 Tokyo Korakuen Hall 
Tortuga vs. Yuji Kito. Highlights

Emi Motokawa vs. Sachie Nishibori. Highlights
The Great Takeru & Akinori Tsukioka vs. Masao Orihara & Hidetomo Egawa (Mebius). Highlights
Benkei Daikokubo & Katsumi Hirano vs. Takeshi Sato & Kamikaze (Wrestle Yume Factory). Highlights
Leatherface vs. Freddy Krueger
The Great Kabuki & Tommy Rich & Terry Gordy vs. Kodo Fuyuki & Jado & Gedo (Fuyuki-gun)
Keisuke Yamada vs. Keizo Matsuda

BATTLE STATION IWA AGGRESSIVE WARRIORS TOUR '97
taped 7/5 Aomori Hachinohe Shi Taiikukan
Keisuke Yamada & Akinori Tsukioka vs. Masao Orihara & Hidetomo Egawa (Mebius). Highlights

Leatherface & Freddy Krueger vs. Benkei Daikokubo & Katsumi Hirano. Highlights
The Great Kabuki & Keizo Matsuda & The Great Takeru vs. Kodo Fuyuki & Jado & Gedo (Fuyuki-gun)
7/6 Aomori Mutsu Shi Min Taiikukan
Keisuke Yamada vs. Yuji Kito
Emi Motokawa vs. Sachie Nishibori
Benkei Daikokubo vs. Dr. Luther
The Great Kabuki & Keizo Matsuda vs. Kodo Fuyuki & Gedo (Fuyuki-gun)

BATTLE STATION IWA Japan 9/3/97
taped 8/8 Tokyo Korakuen Hall
IWA Japan STARTING OVER BATTLE ONE: Keizo Matsuda vs. Keisuke Yamada

Yuji Kito vs. Hidetomo Egawa (Mebius)
The Great Takera & Tortouga vs. Hiroyoshi Kotsubo & Kamikaze (Wrestle Yume Factory)
Akinori Tsukioka vs. Masao Orihara (Mebius)
CULT HEROINE MAJOR CHALLENGE: Emi Motokawa vs. Aja Kong (AJW)
BRAND NEW HERO BIG CHALLENGE: Takeshi Sato vs. Kodo Fuyuki (Fuyuki-gun)
Jado & Gedo vs. The Black Hearts
Elimination Match, Super Extreme Monster Rumble: The Great Kabuki & Benkei Daikokubo & Katsumi Hirano vs. King Kong Bundy & Leatherface & Freddy Krueger

BATTLE STATION IWA 11/97 WELCOME THE WORLD CHAMPION TOUR '97
taped 10/27 Chiba Koen Taiikukan
Yuji Kito vs. Yoshiya Yamashita
Emi Motokawa vs. Sachie Nishibori
Tigre Oriental vs. Tortuga
Freddy Krueger vs. Katsumi Hirano
Keisuke Yamada & Keizo Matsuda & Takeshi Sato vs. Akinori Tsukioka & The Great Takeru & Perusus
Leatherface vs. The Great Kabuki
Dan Severn vs. Benkei Daikokubo

Go Back to IWA Page