K & D's Matchlists

IWA ON SAMURAI TV 1999

Battle Station IWA 2/7/99
prelim tag match
Nishino/Funakoshi/Asian Cougar vs. Uwano/Kito/Tudor the Turtle
Tsusioka/Mikami vs. Takeru/Saito
Wakizawa/Nishibori vs. Motokawa/Noumi
Okamura/Matsuzaki vs. Orihara/Ono
Goto/Freddie Krueger vs. Hirano/Yamashita
Pogo/Nakamaki vs. Yamada/Sato

Battle Station IWA 4/21/99
(taped 4/11 Toda, 4/13 Tokyo)
Yasha Kurenai vs Sachie Nishibori (4/11)
Takako Inoue vs Sachie Nishibori (4/13)
Nobukazu Hirai/Katsumi Hirano/Akinori Tsukioka vs Masao Orihara/Takeshi Ono/Heiya Morohashi (4/11)
Masao Orihara/Takeshi Ono vs Nobukazu Hirai/Keizo Matsuda (4/13)
Doug Gilbert/Keizo Matsuda vs Tarzan Goto/Freddy Krueger (4/11)
Katsumi Hirano vs Freddy Krueger (4/13)
Doug Gilbert vs Tarzan Goto (4/13, IWA Title)
Terry Funk/Keisuke Yamada vs Mr Pogo/Shoji Nakamaki (4/11, Barbed Wire Match)
Terry Funk/Yamada/Yoshiya Yamashita vs Mr Pogo/Shoji Nakamaki/Gran Sheik (*4/13, Barbed Wire Baseball Bat Glass Bottle Death Match)

Battle Anchor Puroresu IWA Japan 9/18/99 AGGRESIVE WARRIOR TOUR '98
Taped 7/20/98 Tokyo Korakuen Hall
Yuji Kito & Yoshiya Yamashita vs. Tortuger & Hiroki Achiiwa. *3/4
Cosmo*Soldier (Yume Wrestle Factory) vs. Hidetomo Egawa (Mebius). *3/4
Freddy Krueger vs. Katsumi Hirano. *1/2
Asian Cougar (Jipang) & Palomino (?) vs. Akinori Tsukioka & Kyohei Mikami (DDT). ***1/4
YOUNG GENERATION WOMEN'S BATTLE FOR Jr ALL STAR: Emi Motokawa/Sumie Sakai (Jd')/Sachie Nishibori vs. Nakanishi/Nanae
Takahashi & Miho Wakizawa (AJW team). **1/4
Keizo Matsuda & The Great Takeru vs. Masao Orihara & Takeshi Ono (Tonpachi Machine Guns). **
Keisuke Yamada & Shigeo Okumura vs. The Great Kabuki & Kendo Nagasaki (free). *

Battle Anchor Puroresu IWA Japan 9/24/99 FINAL ORIENTAL MYSTERY TOUR
Taped 9/7/98 Tokyo Korakuen Hall
Note: The first 7 matches are shown in highlight form
Tortuga & Hiroki Achiiwa vs. Yoshiya Yamashita & Yuji Kito
Emi Motokawa & Sachie Nishibori vs. Miho Watabe & Keiko Aono (LLPW team)
The Great Takeru vs. Hidetomo Egawa (Mebius)
Akinori Tsukioka & Katsumi Hirano vs. Takashi Sato & Keizo Matsuda.
9/4/98 Kagagawa Yokohama Bunka Taiikukan
Kabuki Intai Shiai Taisensha Kettei Tournament Junkessho: Akinori Tsukioka vs. Keisuke Yamada.
Kabuki Intai Shiai Taisensha Kettei Tournament Junkessho: Keizo Matsuda vs. Shigeo Okumura
Kabuki Intai Shiai Taisensha Kettei Tournament Kesshosen: Shigeo Okumura vs. Keisuke Yamada
KABUKI FINAL DAY PROLOGUE VS MOUBIUS: The Great Kabuki & Keisuke Yamada vs. Masao Orihara & Z-P (Mebius team). *1/2
The Great Kabuki Intai Shiai (retirement match): The Great Kabuki vs. Keisuke Yamada. 1/2*
KABUKI GRAND FINAL: The Great Kabuki & Terry Funk & Doug Gilbert vs. Freddy Krueger & Leatherface & Metalface. 3/4*

Battle Anchor! Puroresu 11/20/99 Battle Station IWA Japan Opening 5th Anniversary Memorial
series taped 4/11 Toda Shi Sports Center & 4/13 Tokyo Korakuen Hall
4/11: The Great Takeru & Asian Cougar vs. Takashi Sato & Yuji Kito.
4/13 Captain Fall Elimination Match: The Great Takeru & Asian Cougar & Phantom Funakushi & Yuki Nishino vs. Takashi Sato & Akinori Tsukioka & Yuji Kito & Takashi Uwano
4/11 Sachie Nishibori The Challenge Match 1: Sachie Nishibori vs. Yasha Kurenai
4/13 Sachie Nishibori The Challenge Match 2: Sachie Nishibori vs. Takako Inoue
4/11: Masao Orihara & Takashi Ono & Seiya Morohashi vs. Katsumi Hirano & Nobukazu Hirai & Akinori Tsukioka
4/13: Masao Orihara & Takashi Ono vs. Nobukazu Hirai & Keizo Matsuda
4/11: Ghost Face (Goto) & Freddy Kreugar vs. Doug Gilbert & Keizo Matsuda
4/13: Freddy Kreugar vs. Katsumi Hirano
4/13 IWA Sekai Heavykyu Senshuken: Doug Gilbert vs. Tarzan Goto.
4/11 No Rope Yuushitessen Tornado Tag Death Match: Mr. Pogo & Shoji Nakamaki vs. Terry Funk & Keisuke Yamada
4/13 Scramble Bunkhouse Sake Bottle 6 Man Tag Death Match: Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Gran Sheik vs. Terry Funk & Keisuke Yamada & Yoshiya Yamashita

Go Back to IWA Page