K & D's Matchlists


YOSHIMOTO JD' COMMERCIAL RELEASES

Jd' on FIGHTING TV SAMURAI! DEPARTURE~Summer Presents 1st~
taped 7/5/98 Tokyo Korakuen Hall
Sakai vs. Hiromi Yagi.
TWF Tag Titles: Jaguar & Kosugi vs. Lioness & The Bloody
 9/15 Tokyo Korakuen Hall
Emi Motokawa (IWA Japan) vs. Sachie Nishibori
Mika Harigai vs. Miyuki Fujii. Emi Motokawa (IWA) vs. Sachie Nishibori (IWA).
Momoe Nakanishi & Nanae Takahashi vs. Miho Wakizawa & Noriko Toyoda.
STOP THE ZAP: Yumiko Hotta & Manami Toyota & Kumiko Maekawa vs. ZAP I & ZAP T & Takako Inoue

TOGETHER ’98 1ST ALL STAR WOMEN’S WRESTLING IN ARIAKE
Commercial Tape 12/26/98 Tokyo Ariake Coliseum
JWP Match: Tomoko Kuzumi & Rieko Amano vs. Tomoko Miyaguchi & Kanako Motoya.***1/4
AJW Match: Kumiko Maekawa & Momoe Nakanishi vs. Nanae Takahashi & Kayo Noumi. *1/4
Jd’ Match: Yuko Kosugi vs. Shark Tsuchiya (Modukutai). 3/4*
Request Ni Yoru The Heel Taiketsu (showdown): Sato/Nagashima (Oz Academy) vs. The Bloody & Fang Suzuki (Bukyogun team).**
ARSION Match: Ayako Hamada & Mika Akino vs. Aja Kong & Mariko Yoshida. ***
Request Ni Yoru Yume no Tag Match: Yagi (free) & Sumie Sakai (Jd’) vs. Tiger Dream (ARSION) & Chaparita ASARI (Neo). ***
Jaguar Yokota Intai (retirement) Final Match: Jaguar Yokota (Jd’) vs. Devil Masami. *1/4
Bukyogun Shuryo (leader) vs. Oz Academy Kocho (principal/headmaster) Chojo (top/climax) Taiketsu: Lioness Asuka (Bukyogun) vs. Mayumi Ozaki (Oz Academy). **
Zenjo vs. Neo Ikon  Karyu (whirlpool) Ku Kaisen (outbreak of war): Manami Toyota & Yumiko Hotta & Takako Inoue (AJW team) vs. Kyoko Inoue & Mima Shimoda & Etsuko Mita (Neo Ladies team). ****

Yoshimoto Pro - Bison And Soul
Bison Kimura history, interviews, various highlights and clips
Bison Kimura vs Lioness Asuka (5/2/96)
Bison Kimura vs Lioness Asuka (8/2/96)
Bison Kimura vs Cooga (12/29/96)
Bison Kimura vs Lioness Asuka (4/20/97)

Go Back to JD Page

Last Updated 10/23/00