K & D's Matchlists

YOSHIMOTO JD' ON SAMURAI TV 2000

Battle Station Jd' on Samurai TV 1/19/00
(taped 12/28 Tokyo)
Megumi Yabushita vs Yoko Kosugi
Osamu Maru/Hiroyo Muto vs Sachie Abe/Obacchi Iizuka
Saya Endo vs Kazuki
Yoshika Maedomari/Yuki Morimatsu vs Bloody Phoenix/Fang Suzuki
Nanae Takahashi vs Sumie Sakae
Lioness Asuka vs Cooga (TWF Title)

Battle Station Jd' 2/16/00 Tag Explosion
taped 1/10 Tokyo Korakuen Hall
Cooga retirement ceremony
Megumi Yabushita & Sumie Sakai vs. Nanae Takahashi & Miho Wakizawa.
Fang Suzuki vs. Obacchi Iizuka. 1:18
Morimatsu & KAZUKI vs. Sachie Abe & Hiroyo Muto. 2:06
Yuko Kosugi vs. Ranmaru. 3:51
AWF Sekai Joshi Senshuken: Yoshiko Tamura vs. The Bloody.  ***
Lioness Asuka vs. Dynamite Kansai. *3/4
1/13 Tokyo Kitazawa Town Hall:
Lioness Asuka & Crusher Maedomari & Morimatsu vs. Yuko Kosugi & Megumi Yabushita & Sumie Sakai. 0:47

Battle Station Jd' 3/22/00 MAXIMUM RISK
taped 3/7 Tokyo Korakuen Hall
Highlights of Sumie Sakai's matches from the 3rd Jaguar's Cup
Nitohei? Debutsen: Obacchi Iizuka vs. Nitohei.  DUD
Sachie Abe & Hiroyo Muto vs. Fang Suzuki & Saya Endo. 4:40
TWF Sekai Single Oza Chosensha Ketteisen (TWF World Single Crown Challenger Decison Match): Yuko Kosugi vs. The Bloody.  ***
TWF Tag Title Pasen 8 Woman Tag Match: Asuka/Maedomari/Morimatsu/KAZUKI vs. Kosugi/Yabushita/Ranmaru/Himemaru. ***1/2

Battle Station Jd' 4/12/00
taped 3/16 Kanagawa Club Citta Kawasaki
Obacchi Iizuka vs. Torihi.  DUD
Sachie Abe vs. KAZUKI. **
Ranmaru & Himemaru vs. The Bloody & Fang Suzuki. **1/2
Elimination Match: Kosugi/Yabushita/Sachie Abe/Hiroyo Muto vs. Lioness Asuka/Crusher Maedomari/Morimatsu/KAZUKI. **1/2

Battle Station Jd' 5/17/00 FORCE THE FOURTH ANNIVERSARY
taped 4/29 Tokyo Korakuen Hall
The Battle Royal -***
Kick Rule 3 Minutes 3 Rounds: Yoko Takahashi vs. Tomomi Kaze (All Japan Kickboxing)
TWF Sekai Tag Senshuken Jiai: Crusher Maedomari & Morimatsu vs. Yuko Kosugi & Hiroyo Muto. *
TWF Sekai Single Senshuken Jiai: Lioness Asuka vs. The Bloody.  ***1/2

Battle Station Jd' on Samurai Tv 6/13
(taped 5/3 Kitazawa)
Bloody Phoenix vs Yoko Kosugi (AWF Title)
Megumi Yabushita/Sachie Abe vs Carlos Amano/Akyuto Sae
Bloody Phoenix vs Obacchi Iizuka
Carlos Amano vs Sachie Abe
Himemaru vs Ranmaru
Five Way Marathon Match for AWF Title: Yoko Kosugi vs Fang Suzuki vs Yuki Morimatsu vs Megumi Yabushita vs Hiroyo Muto

Battle Anchor! Puroresu 6/21/00 Battle Station Jd' Be Reborn
taped 12/29/98 Tokyo Korakuen Hall
Jaguar's Cup Ikkaisen (1st round): Yuko Kosugi vs. Hiroyo Muto. 1:24
Jaguar's Cup Ikkaisen: Fang Suzuki vs. Megumi Yabushita. 3:01
Crusher Maedomari vs. Ryuna. 1/4*
Jaguar's Cup Nikaisen: The Bloody vs. Yuko Kosugi. 2:10
Jaguar's Cup Nikaisen: Megumi Yabushita vs. Sumie Sakai. 4:19
Midget vs. Woman Mixed Match: Tomezo Tsunokake vs. Obacchi Iizuka.
Jaguar's Cup Kesshosen: Yuko Kosugi vs. Sumie Sakai. ***
TWF Sekai Heavykyu Senshuken Jiai: Kyoko Inoue vs. Cooga.  **1/2

Battle Station Jd' 7/11/00 No Holds Barred
taped 6/13 Tokyo Korakuen Hall
5/28/00 Tokyo Allen Hall: The Bloody & Toshie Uematsu vs. Yuko Kosugi & Fang Suzuki. 10:20
Bunkhouse Anywhere Death Match ex-SHADE BREAKRS: The Bloody vs. Fang Suzuki. . ***1/4
Sumie Sakai ? Protest Match: Sumie Sakai vs. Chiaki Nishi & Haruka Matsuo. 1:36
Midget vs. Woman Mixed Match: Tomezo Tsunokake vs. Torime. 2:28
Hiroyo Muto & KAZUKI & Himemaru vs. Sachie Abe & Morimatsu & Ranmaru. 5:29
FUTURE VIEW: Yuko Kosugi vs. Azumi Hiuga. ***1/4
Vale Tudosen The Final 10 Minutes 3 Rounds: Megumi Yabushita vs. Momoe Nakanishi.

Battle Station Jd' 8/15/00 THE RAZOR'S EDGE
taped 8/3 Tokyo Korakuen Hall
Special Tag Match: Sumie Sakai & Ayako Hamada vs. Megumi Yabushita & Linda Starr. ***
Chiaki Nishi Debutsen: Sachie Abe vs. Chiaki Nishi.  3:35
Battle Royal with Ranmaru, Himemaru, KAZUKI, Obacchi Iizuka, & Torii. 5:21
Jd' Junior Senshuken Jiai: Hiroyo Muto vs. Alda Moreno. 7:15
Free Weapon Chain Death Match:  *1/2
LSD 2000: Yuko Kosugi vs. The Bloody.***1/2

Battle Station Jd' 9/5/00 SUMMER STORM 2000
taped 8/27 Tokyo Differ Ariake
AWF Sekai Joshi Senshuken Oza Ketteisen (title decision match) LSD 2000: Morimatsu vs. Sumie Sakai vs. Fang vs. Megumi Yabushita. 25:20
Obacchi Iizuka vs. Chiaki Nishi. 3:56
Hiroyo Muto vs. Harumi Torii. *
Sachie Abe vs. Alda Moreno. **
Megumi Yabushita & Sumie Sakai & Fang Suzuki vs. Ranmaru & Himemaru & KAZUKI. **3/4
The X-FACTORS: The Bloody & Mima Shimoda vs. Saya Endo & Lioness Asuka. ***1/2

Battle Station Jd' 10/3/00 Kawasaki Taifu (typhoon) 2000
taped 9/23 Kanagawa Kawasaki Shi Taiikukan
Obacchi Iizuka & Ranmaru vs. Sachie Abe & Chiaki Nishi. *1/2
The Bloody vs. Kamen Tenshi Rosetta. **
Jd' Junior Senshuken Jiai: Hiroyo Muto vs. KAZUKI. *3/4
Sumie Sakai & Himemaru vs. Mima Shimoda & Saya Endo. **3/4
AWF Sekai Joshi Senshuken Jiai: Yuki Morimatsu vs. Fang Suzuki. *
TWF Sekai Senshuken Jiai: Lioness Asuka vs. Megumi Yabushita. **

Battle Anchor! Puroresu 10/17/00 Battle Station Jd' Jd' Beauty Athlete With out
taped 3/19/99 Tokyo Korakuen Hall
Morimatsu vs. Hiroyo Muto. *
Sumie Sakai vs. Chaparrita ASARI. **1/2
Man & Woman Mixed Tag Match: Masato Yakushiji & Obacchi Iizuka & Megumi Yabushita vs. Super Delfin & Cooga & Yuki Miyazaki. 5:22
Mima Shimoda vs. Sachie Abe. **
AWF Sekai Joshi Senshuken Jiai: Emi Motokawa vs. Yuko Kosugi. ***
Lioness Asuka & Sugar Sato vs. The Bloody & Fang Suzuki. ***1/4

Battle Anchor! Puroresu 10/24/00 Battle Station Jd' Jd' 3rd Anniversary
taped 4/29/99 Tokyo Korakuen Hall
Triple Trouble Scramble: Obacchi Iizuka vs. Hiroyo Muto vs. Sachie Abe
Kickboxing 3 Minutes 3 Rounds: Yoko Takahashi vs. some girl from All Japan Kickboxing
Jd' Junior Senshuken Jiai: Megumi Yabushita vs. Yuki Miyazaki
Prelude Of Explosion: Lioness Asuka & Morimatsu vs. Dynamite Kansai & Kana Mizaki
TWF Sekai Tag Senshuken Jiai: Cooga & Sumie Sakai vs. The Bloody & Fang Suzuki
THE ULTIMATUM: Yuko Kosugi vs. Shark Tsuchiya

Battle Station Jd' 11/7/00
taped 10/15 Tokyo Korakuen Hall [2:00 - JAPAN#1746]
TWF Sekai Tag Pasen LSD 2hr Rule.
Trick Morimatsu & Hiroyo Muto vs. Etsuko Mita & Sachie Abe.
Trick Morimatsu & Hiroyo Muto vs. Ranmaru & Himemaru.
Commando Bolshoi & Kayoko Haruyama vs. Obacchi Iizuka & Harumi Torii.
Commando Bolshoi & Kayoko Haruyama vs. Obacchi Iizuka & Chiaki Nishi.
Commando Bolshoi & Kayoko Haruyama vs. Etsuko Mita & Hiroyo Muto.
Etsuko Mita & Hiroyo Muto vs. Kamen Tenshi Rosetta & Kamen Tenshi Freia.
Kamen Tenshi Rosetta & Kamen Tenshi Freia vs. Megumi Yabushita & Sumie Sakai.
Megumi Yabushita & Sumie Sakai vs. Ranmaru & Tsukimaru.
Megumi Yabushita & Sumie Sakai vs. Fang Suzuki & Saya Endo.
Megumi Yabushita & Sumie Sakai vs. The Bloody & KAZUKI.
Tsukimaru & Himemaru vs. Trick Morimatsu & Fang Suzuki.
Trick Morimatsu & Fang Suzuki vs. Megumi Yabushita & Sumie Sakai.

Battle Station Jd' 12/5/00
taped 11/28 Tokyo Kitazawa Town Hall [2:00 - JAPAN#1747]
Chiaki Nishi vs. Harumi Torii. DUD
Obacchi Iizuka vs. Sachie Abe. *1/4
Fang Suzuki & KAZUKI vs. Sumie Sakai & Hiroyo Muto. **
Ranmaru & Tsukimaru vs. The Bloody & Kurohime. *3/4
Bloody visits with her relatives
AWF Sekai Joshi Senshuken Jiai: Trick Morimatsu vs. Megumi Yabushita. **
Obacchi tries to visit the S-ARENA studio

Battle Anchor! Puroresu 12/19/00 Battle Station Jd' 6/13/00 Lioness Asuka PRODUCE TWIN GAME
taped 5/3 Tokyo Kitazawa Town Hall

Battle Anchor! Puroresu 12/19/00 Battle Station Jd' ~Jd' Summer Presents '99~ Let's JAMP taped
6/13/99 Tokyo Korakuen Hall
KAZUKI vs. Miyuki Fukushima

Shark Tsuchiya vs. Hiroyo Muto
Morimatsu vs. Saya Endo
Kakutogi: Megumi Yabushita vs. Momoe Nakanishi
TWF Sekai Tag Senshuken Jiai: Cooga & Sumie Sakai vs. The Bloody & Fang Suzuki
TWF Sekai Single Senshuken Jiai: Lioness Asuka vs. Yuko Kosugi

Go Back to JD Page