K & D's Matchlists


PRO WRESTLING KAGEKI

PRO WRESTLING KAGEKI * OFFICIAL VIDEO VOL. 1 Mura Okoshi Puroresu in Yabe
Commercial Tape 10/25/98 Fukuoka Yabemura Murao Taiikukan
MUMYOU vs. Suicide Johnny
Basara vs. Daiyu Kawauchi. Kawauchi's debut.
Tadahiro Fujisaki vs. Hiroshi Kotsubo
Masakazu Fukuda & Cosmo*Soldier vs. Masaaki Mochizuki & Keiichi Kawano
SHINOBI & Azteca vs. Guerrero Diablo & Makoto Saito

PRO-WRESTLING KAGEKI * OFFICIAL VIDEO Vol. 2 ONE NIGHT KAGEKI LIVE II
Commercial Tape 10/26/98 Fukuoka Shi Bayside Place
Masahiko Toyofuku vs. Masatomo Iba
Hiromi Yagi vs. Megumi Yabushita
Hiroyoshi Kotsubo vs. Keiichi Kawano
Masakazu Fukuda vs. Daiyo Kawauchi
Masaaki Mochizuki & Guerrero Diablo vs. Basara & Tadahiro Fujisaki
Azteca & Shinobi vs. Cosmo*Soldier & Makoto Saito

Go Back to PURORESU Page