K & D's Matchlists

LLPW FLASHBACK ON GAORA NETWORK 1997

LLPW Flashback 1/27/97
(taped 11/29/93 Tokyo)
Leo Kitamura vs Midori Saito
Yasha Kurenai vs Michiko Nagashima
Noriyo Tateno/Rumi Kazama vs Utako Hozumi/Mizuki Endo
(taped 10/25/95 Tokyo)
Bull Nakano vs Yasha Kurenai
Harley Saito/Miki Handa vs Shinobu Kandori/Mizuki Endo

LLPW Flashback 2/17/97
Noriyo Tateno/Harley Saito vs Miki Handa/Mizuki Endo (2/7/94 Tokyo)
Jen Yukari vs Yasha Kurenai (2/7/94 Tokyo)
Yasha Kurenai/Miki Handa vs Mikiko Futagami/Mizuki Endo (Japan Tag Title, 1/4/94 Tokyo)
Eagle Sawai/Utako Hozumi vs Shinobu Kandori/Noriyo Tateno (1/4/94 Tokyo)

LLPW Flashback 2/24/97
Megumi Kudo/Nurse Nakamura vs Rumi Kazama/Utako Hozumi (2/7/94 Tokyo)
Shinobu Kandori/Eagle Sawai/Carol Midori vs Combat Toyota/Eriko Tsuchiya/Tsuppari Mack (2/7/94 Tokyo)
Shinobu Kandori vs Eagle Sawai (LLPW Title, 2/20/94 Tokyo)
 
LLPW Flashback  3/1/97
(taped 2/11 Tokyo)
Mizuki Endo vs ???
Michiko Oumaki vs Keiko Aono
Carol Midori vs Yasha Kurenai vs Mikiko Futagami (Triangular Match)
Kandori/Rumi Kazama/Noriyo Tateno/Harley Saito vs Eagle Sawai/Lioness Asuka/Michiko Nagashima/Sayori Okino  (Elimination Match)

LLPW Flashback 3/3/97
Harley Saito vs Noriyo Tateno (3/6/94 Tokyo)
Jen Yukari/Mikiko Futagami vs Carol Midori/Mizuki Endo (3/6/94 Tokyko)
Shinobu Kandori/Yasha Kurenai vs Michiko Nagashima (3/6/94 Tokyo)

LLPW Flashback 3/10/97
Shinobu Kandori vs Michiko Oumaki (4/16/94 Tokyo)
Rumi Kazama/Harley Saito/Michiko Nagashima vs Jen Yukari/Utako Hozumi/Mizuki Endo (4/16/94 Tokyo)
Rumi Kazama vs Leo Kitamura (3/6/94 Tokyo)
Miki Handa/Utako Hozumi vs Eagle Sawai/Michiko Oumaki (3/6/94 Tokyo)

LLPW TV 4/7/97
(taped 3/6 Tokyo)
Emi Motokawa vs Keiko Aono
Carol Midori vs Miho Watabe
Yasha Kurenai/Mikiko Futagami vs Harley Saito/Mizuki Endo
Noriyo Tateno/Rumi Kazama/Michiko Oumaki vs Eriko Tsuchiya/Michiko Nagashima/Sayori Okino
Eagle Sawai vs Shinobu Kandori
(taped 3/8 Tokyo)
Sayori Okino vs Miho Watabe
Miss Mongol vs Keiko Aono
Mikiko Futagami vs Emi Motokawa
Rumi Kazama/Mizuki Endo vs Yasha Kurenai/Carol Midori
Eagle Sawai/Eriko Tsuchiya/Lioness Asuka/Michiko Nagashima vs Shinobu Kandori/Noriyo Tateno/Harley Saito/Michiko Oumaki

LLPW TV 5/24/97
(taped 4/20 East Osaka)
Shinobu Kandori/Rumi Kazama vs Noriyo Tateno/Harley Saito
Mikiko Futagami vs Sayori Okino
Michiko Nagashima vs Carol Midori
Eagle Sawai vs Yasha Kurenai
taped (5/14 Tokyo)
Michiko Oumaki vs Keiko Aono
Rumi Kazama vs Sayori Okino
Harley Saito vs Mizuki Endo
Shinobu Kandori/Emi Motokawa vs Noriyo Tateno/Miho Watabe
Eagle Sawai/Michiko Nagashima/Eriko Tsuchiya vs Yasha Kurenai/Carol Midori/Mikiko Futagami (LLPW 6-Woman Tag Title)

LLPW Flashback 6/30/97
(taped 3/17/95 Tokyo)
Harley Saito vs Miki Handa
Yasha Kurenai/Michiko Nagashima vs Leo Kitamura/Mizuki Endo
Michiko Oumaki/Carol Midori vs Mariko Yoshida/Rie Tamada (Japan Tag Title)
Shinobu Kandori/Mikiko Futagami vs Rumi Kazama/Jen Yukari
Noriyo Tateno vs Eagle Sawai (LLPW Title)

LLPW Flashback 7/7/97
(taped 4/25/95 Tokyo)
Carol Midori vs Leo Kitamura
Jen Yukari vs Michiko Oumaki
Miki Handa/Michiko Nagashima vs Noriyo Tatento/Yasha Kurenai
(taped 4/28/95)
Miki Handa/Michiko Nagashima vs Eagle Sawai/Mizuki Endo
Shinobu Kandori vs Yasha Kurenai
Rumi Kazama/Harley Saito vs Noriyo Tateno/Carol Midori

LLPW Flashback 7/14/97
(taped ??)
Harley Saito vs Mizuki Endo
Shinobu Kandori/Carol Midori vs Eagle Sawai/Rumi Kazama
(taped 5/23/95 Tokyo)
Carol Midori/Leo Kitamura vs Harley Saito/Michiko Oumaki
Shinobu Kandori vs Mizuki Endo

LLPW Flashback 7/21/97
(taped 5/23/95 Tokyo)
Noriyo Tateno vs Mikiko Futagami
Miki Handa/Michiko Nagashima vs Rumi Kazama/Yasha Kurenai
Chigusa Nagayo/Bomber Hikari vs Eagle Sawai/Jen Yukari

LLPW Flashback 7/28/97
(taped 6/4/95 Tokyo)
Michiko Oumaki vs Keiko Aono
Yasha Kurenai vs Mikiko Futagami
Carol Midori vs Leo Kitamura
Miki Handa/Michiko Nagashima vs Harley Saito/Mizuki Endo

LLPW Flashback 8/4/97
(taped 6/4/95 Tokyo)
Noriyo Tateno vs Rumi Kazama
Jen Yukari vs Bomber Hikari
Shinobu Kandori/Noriyo Tateno vs Eagle Sawai/Rumi Kazama

LLPW Flashback 8/11/97
(taped 8/4/95 Tokyo)
Yasha Kurenai/Mizuki Endo vs Miki Handa/Michiko Nagashima
Karula vs Carol Midori
Shinobu Kandori vs Eagle Sawai

LLPW Flashback 8/18/97
(taped 9/25/95 Tokyo)
Jen Yukari vs Keiko Aono
Michiko Nagashima vs Michiko Oumaki
Shinobu Kandori/Mizuki Endo vs Eagle Sawai/Rumi Kazama
Miki Handa's Retirement Ceremony
LLPW in Saipan (Sept 8-10)

Go Back to LLPW Page