K & D's Matchlists

BATTLE STATION LLPW ON FIGHTING SAMURAI TV 1997

LLPW TV 7/18/97
(taped 6/22)
Keiko Aono vs Miho Watabe
*team series match
Shinobu Kandori vs Sayori Okino
Shinobu Kandori vs Michiko Nagashima
Eagle Sawai vs Shinobu Kandori
Eagle Sawai vs Michiko Oumaki
Mizuki Endo vs Eagle Sawai
Yasha Kurenai/Carol Midori/Mikiko Futagami vs Noriyo Tateno/Harley Saito/Rumi Kazama (LLPW 6-Woman Tag Title)

LLPW 8/23/97
(taped 7/27 Tokyo)
Keoko Aono/Miho Watabe vs Emi Motokawa/Sachie Nishibori
Michiko Oumaki vs Sayori Okino
Michiko Nagashima vs Mikiko Futagami
Noriyo Tateno/Rumi Kazama vs Yasha Kurenai/Carol Midori
Eagle Sawai/Lioness Asuka/Eriko Tsuchiya vs Shinobu Kandori/Harley Saito/Mizuki Endo

Battle Station LLPW
12/5/97 Kanagawa Kawasaki Shi Taiikukan
Miho Watabe vs. Sachie Abe (Jd’). Highlights
Keiko Aono vs. Momoe Nakanishi (AJW). Highlights
Mizuki Endo vs. Emi Motokawa (IWA Japan). Highlights
Michiko Nagashima & Sayori Okino vs. Manami Toyota & Miho Wakizawa (AJW). ***1/4
Yasha Kurenai vs. Carol Midori. Highlights.
Eagle Sawai vs. Takako Inoue (AJW). ***
Noriyo Tateno vs. Lioness Asuka (Free). ***
Shinobu Kandori & Rumi Kazama & Mayumi Ozaki (JWP) vs. Dynamite Kansai (JWP) & Harley Saito & Cuty Suzuki (JWP).  ***

Go Back to LLPW Page