K & D's Matchlists

BATTLE STATION LLPW ON FIGHTING SAMURAI TV 1998

LLPW TV 1/12/98
(taped 12/5/97 Kawasaki)
Miho Watabe vs Sachie Abe
Momoe Nakanishi vs Keiko Aono
Mizuki Endo vs Emi Motokawa
Manami Toyota/Nanae Takahashi vs Michiko Nagashima/Sayori Okino
Yasha Kurenai vs Carol Midori
Eagle Sawai vs Takako Inoue
Lioness Asuka vs Noriyo Tateno
Shinobu Kandori/Mayumi Ozaki/Rumi Kazama vs Dynamite Kansai/Cutie Suzuki/Harley Saito

Battle Station LLPW 3/11/98
2/15/98 Tokyo Korakuen Hall
Miho Watabe vs. Maiko Matsumoto (GAEA). *3/4
Noriyo Tateno vs. Keiko Aono.
Harley Saito & Mizuki Endo vs. Shark Tsuchiya & The Bloody (Jd’). **1/2
Carol Midori vs. Lioness Asuka (Free). ***1/4
No Rule Match: Shinobu Kandori & Yasha Kurenai & Rumi Kazama vs. Eagle Sawai & Michiko Nagashima & Sayori Okino. ***

LLPW 6/21/98
(taped 4/27 Tokyo)
Shinobu Kandori vs Eriko Tsuchiya (WWWA/LLPW Titles)
(taped 6/13)
Yumkiko Hotta vs Mizuki Endo
(taped 6/21 Tokyo)
Sayori Okino vs Mayumi Sato
Rumi Kazama vs Keiko Amano
Eagle Sawai vs Carol Midori
Yasha Kurenai vs Michiko Nagashima *Followed by Nagashima's Retirement Ceremony
Shinobu Kandori/Noriyo Tateno vs Harley Saito/Mizuki Endo

Go Back to LLPW Page