K & D's Matchlists

MICHINOKU PURORESU LUCHA TV ON GAORA SPORTS NETWORK 1999

Michinoku Lucha TV 1/14/99
Young Dragon Tournament First Round Highlights
Young Dragon Tournament Round 2: Kenichiru Arai vs. Genki Horiguchi
CRAZY MAX vs. El Hijo Del Santo & Vampiro & Magnum Tokyo & Dragon Kid
12/16 Odawara Digest
12/22 Chiba Pot (?) Arena Sub Arena
Tiger Mask IV vs. Yone Genjin
SASUKE & Takeshi Ono & Masaaki Mochizuki vs. Naohiro Hoshikawa & Gran Naniwa & El Pantera

Michinoku Lucha TV 3/12/99
3/3/99 Nagayo Nakamura Sports Center:
The Great Sasuke & Gran Hamada vs. TAKA Michinoku & Gran Naniwa
3/6/99 TokuShiima :
The Great Sasuke & Gran Hamada & Pablo Marquez vs. TAKA Michinoku & Gran Naniwa & (Yon-dai) Tiger Mask
3/3/99 Nagayo Nakamura Sports Center:
Men's Teioh vs. Cosmo*Soldier
3/6/99 TokuShiima:
Jinsei Shinzaki vs. Alexander Otsuka (Battlarts)

Michinoku Pro TV 4/11/99
(taped 3/13 Yahaba)
Wellington Wilkins Jr vs Pero Ruso
Tiger Mask/El Gran Hamada vs Zorro/Cosmic Soldier
Super Boy vs Piloto Suicida
Jinsei Shinzaki vs Pablo Marques
Great Sasuke/Taka Michinoko/Gran Naniwa vs Shiima Nobunaga/Sumo Fuji/Judo Suwa

Michinoku Pro/Lucha TV 5/26/99
Survival Tobita vs. ? Vulcan
4/27/99 Tokyo Ota-ku Taiikukan
The Great Sasuke vs. Jinsei Shinzaki
4/29/99 Niigata Phase
The Great Sasuke & Magnum TOKYO & Kendo vs. Gran Naniwa & Masaaki Mochizuki & Pablo Marquez
5/9/99 Iwate Cho Training Center
Yasushi Kanda & Kennichiro Arai vs. Tiger Mask & Ikuto Hidaka
Gran Hamada & Jinsei Shinzaki vs. Gran Naniwa & Masaaki Mochizuki
The Great Sasuke vs. Sasuke The Great

Michinoku Pro/Lucha TV 6/26/99
(taped in May-June)
Taka Michinoku vs Maeda (6/12, Nishine, M.Pro)
Great Sasuke vs Minoru Fujita (6/20, Fukushima, M.Pro)
Sumo Fuji/Shiima Nobunaga/Yoshikazu Taru vs Taka Michinoku/Shoichi Funaki/Masaaki Mochizuki  (6/12, Nishine, M.Pro)
Jinsei Shinzaki/El Gran Hamada vs Tiger Mask/Gran Naniwa (6/20, Fukushima, M.Pro)
Judo Suwa/Shiima Nobunaga/Yoshikazu Taru vs El Brazo/Brazo de Oro/El Satanico (5/15, Mexico City, EMLL)
Great Sasuke vs Sumo Fuji (NWA Middleweight Title, 5/15, Mex City,EMLL)

Michinoku Pro/Lucha TV 7/10/99
(taped in June)
Wellington Wilkins Jr vs Pero Ruso (6/27, Kitagami)
Jinsei Shinzaki vs Gran Naniwa (6/27, Kitagami)
Great Sasuke/El Gran Hamada/Taka Michinoku/Tiger Mask vs Sumo Fuji/Yoshikazu Taru/Shiima Nobunaga/Pero Ruso  (6/26, Naruko)
Great Sasuke/El Gran Hamada/Taka Michinoku vs Sumo Fuji/Shiima Nobunaga/Y.Taru (6/27, Kitagami)
Tiger Mask vs Masaaki Mochizuki (Brittish Commonwealth Jr Title,6/27, Kitagami)

Michinoku Pro/Lucha TV 8/20/99 (Mask Tournament Part 1)
July 17, Yahaba
Great Sasuke vs Dirt Bike Kid
Gran Naniwa vs Tiger Mask
Tournament Highlights (7/18 - 8/13)
Black Warrior/Curry Man/Chapinger vs El Gran Hamada/White Bear/Dokko Chan
Shiima Nobunaga/Sumo Fuji vs Taka Michinoku/Minoru Fujita
July 25, Kawakita
Shimma Nobunaga vs Minoru Fujita
Taka Michinoku vs Sumo Fuji

Michinoku Pro/Lucha TV 9/5/99 (Mask Tournament Part 2)
August 13, Sapporo
Gran Naniwa vs Great Sasuke
Tournament Highlights (8/14 - 8/20)
August 21, Yamagata
Dos Caras vs Curry Man
Tiger Mask vs Great Sasuke
August 22, Sendai
Taka Michinoku/Magnum Tokyo/Minoru Fujita vs Curry Man/Super Boy/Judo Suwa
Tiger Mask vs Dos Caras (Mask Tournament Final)

Michinoko Pro 10/6/99
11/11 Osaka
Jinsei Shinzaki vs Kazuya Yuasu
Gran Naniwa/Champinger/Sasuke The Great vs Great Sasuke/Minoru Fujita/M.Mochizuki
Shiima Nobunaga/Sumo Fuji/Judo Sawa vs Tiger Mask/Taka Michinoku/Minoru Fujita
9/19
Shiima Nobunaga/Sumo Fuji/Yoshikazu Taru vs Tiger Mask/Taka Michinoku/Minoru Fujita
9/23 Nihomatsu
Tiger Mask/Minoru Fujita vs Great Sasuke/Taka Michinoku

Michinoku Pro 11/17/99
10/19 Tokyo
Shiima Nobunaga vs Minoru Fujita
Tiger Mask vs Great Sasuke
Highlights of 10/17 Yokohama show
Tag Tournament Highlights (10/23 - 11/6)

Michinoku Pro/Lucha TV 12/19/99
El Gran Hamada vs Minoru Fujita (11/14 Osaka)
Masaaki Mochizuki vs Minoru Fujita (11/15)
Jinsei Shinzaki vs Minoru Fujita (11/17 Fukuoka)
Tiger Mask vs Minoru Fujita (11/24 Kagoshima)
Perro Ruso vs Tsubo Genjin (11/23 Kakurakita)
Great Sasuke vs Sumo Fuji (11/23 Kakurakita)

Go Back to MICHINOKU Puroresu