K & D's Matchlists

MICHINOKU PURORESU COMMERCIAL RELEASES 1996

Michinoku Pro Michinoku Puroresu wa Igaka Deshoka 2 Commercial Tape
11/23/95 Morioka Iwate-ken'ei Taiikukan:
TAKA Michinoku vs. Tiger Mask. ****1/4
12/11/95 Aichi Nagoya Shi Nakamura Sports Center:
TAKA Michinoku vs. Tiger Mask ****1/4
12/14/95 Hakata Starlane:
Tiger Mask & Naohiro Hoshikawa vs. TAKA Michinoku & Shoichi Funaki. ****
12/17/95 Osaka Takaishi Rinkai Sports Center
TAKA Michinoku vs. Tiger Mask. ***1/4
Super Delfin & Gran Naniwa & Sakie Hasegawa vs. The Great Sasuke & Kendo & Mima Shimoda.
1/10/96 Hokkaido Sapporo Nakajima Taiiku Center
Sato & Terry Boy vs. Naohiro Hoshikawa & Masato Yakushiji. **
The Great Sasuke & Great Zebra vs. Mr. Pogo & Gran Naniwa. *

Michinoku Pro Sasuke & Me Commercial Tape 3/15/96-6/23/96
3/15 Osaka
CMLL World Welterweight Title: El Pantera vs. Super Delfin.
3/16 Tokyo Ota-ku Taiikukan:
Gran Hamada & Pantera vs. Dick Togo & MENíS Teioh
3/16:
The Great Sasuke & Tiger Mask IV & Shiryu vs. Delfin & Gran Naniwa & TAKA Michinoku. ***3/4
3/23 Fukushima Shi Taiikukan:
Sasuke vs. Shiryu. **1/4
Delfin & Naniwa vs. Togo & Teioh.
3/24 Shirakawa Shi Nakajima Taiikukan
WWF World Light Heavyweight Title: Aero Flash vs. Sasuke.
4/23:
Sasuke vs. Danny Collins
5/6 Nakayama Cho Sogo Taiikukan:
TAKA & Shoichi Funaki vs. Teioh & Shiryu. ***1/4
British Commonwealth Junior Heavyweight Title: Danny Collins vs. Togo. **
6/8
Delfin & TAKA & Funaki vs. Togo & Teioh & Shiryu.
6/14
Naniwa & TAKA & Funaki vs. Togo & Teioh & Shiryu.
6/15 Iwate Cho Training Center:
Delfin & Naniwa vs. Teioh & Shiryu.
6/23 Fukushima Sunshine Namie
Handicap Match: Sasuke & Delfin vs. Togo & Teioh & Shiryu. ***3/4

Michinoku Pro Sekai (World) Senshuken (Championship Title) Series Commercial Tape
7/21/96 Iwate Yahaba Machi Min Sogo Taiikukan
IWGP Junior Heavykyu Senshuken Shiai: The Great Sasuke vs. Shiryu. ***
7/26/96 Aizu Wakamatsu
WWA Sekai Junior Light Heavykyu Senshuken Shiai: Gran Hamada vs. MEN'S Teioh. ***3/4
7/27/96 Sakata
WWA Sekai Middlekyu Senshuken Shiai: Pilota Suidica vs. The Great Sasuke.
8/3/96 Koriyama Central Hall
Chubei (Central America) Middlekyu Senshuken Shiai: Gran Naniwa vs. Shiryu. ***1/2
8/16/96 Mitsu Shi Min Taiikukan
Independent World Sekai Junior Heavykyu Senshuken Shiai: TAKA Michinoku vs. Shiryu. ***1/2
8/18/96 Aomori-ken Min Taiikukan
WWA Super Welterkyu Senshuken Shiai: Super Delfin vs. El Pantera. *
Gran Hamada & Jushin Thunder Liger & Gran Naniwa vs. Dick Togo & TAKA Michinoku & Shoichi Funaki. ****1/4
8/25/96 New World Sendai
Tiger Mask vs. MEN'S Teioh. **
Dick Togo vs. Super Delfin. ***

Michinoku Puroresu -these days-
Commercial Tape 10/10/96 Tokyo Ryogoku Kokugikan
Naohiro Hoshikawa vs. Johnny Saint
PWA Heavykyu Senshuken Jiai: Wellington Wilkins, Jr. vs. Lenny Lane
Yuki Ishikawa & Alexander Otsuka vs. Daisuke Ikeda & Satoshi Yoneyama
The Great Sasuke & Shodai Tiger Mask & Mil Mascaras vs. Dynamite Kid & Kuniaki Kobayashi & Dos Caras
Gran Hamada & Super Delfin & Tiger Mask & Gran Naniwa & Masato Yakushiji vs. Dick Togo & MEN'S Teio & Shiryu & TAKA Michinoku & Shoichi Funaki. *****
Jinsei Shinzaki vs. Hayabusa

Michinoku Pro Lucha No Koku (country) Kara (about/around) í96 "Shoshin" (heartbreak)
Commercial Tape September-December 1996
9/23/96:
Hamada & Delfin & Astro & Otsuka vs. Togo & Shiryu & Funaki & Collins ****1/4
11/12/96:
Sasuke & Hamada & Delfin vs. Togo & Men's & Shiryu ****1/2
12/9/96:
Sekigun vs. DX Elimination Match: Sasuke/Hamada/Delfin/Naniwa/Tiger Mask IV vs. Togo/Men's/TAKA/Shiryu/Funaki****1/4
12/16/96:
Sasuke & Hamada & Delfin & Naniwa & Yakushiji vs. Togo & Men's & TAKA & Shiryu & Funaki *****
12/17/96:
TAKA vs. Shinzaki
12/20/96:
TAKA vs. Delfin ****

Go Back to MICHINOKU PURORESU Page