K & D's Matchlists

BATTLESTATION MICHINOKU PURORESU on SAMURAI TV 2000

Battle Station Michinoku Puroresu 1/9/00 Lucha no Koku Kara '99 Yokan
taped 12/21/99 Tokyo Korakuen Hall
Tiger Mask vs. Kazuya Yuasa. *
Chaparita ASARI & Hiromi Yagi vs. Yoshiko Tamura & Tanny Mouse. 4:33
Beef Wellington vs. Chad Collyer. 6:15
Minoru Fujita & Shiryu 2 & Jody Fleisch vs. CIMA & Super Boy & Curry Man. ****
Jinsei Shinzaki & Gran Hamada vs. Masaaki Mochizuki & Magnum TOKYO. ***1/4
The Great Sasuke & Great Sasuke Dina & Great Sasuke Tiga vs. Sasuke The Great & Masked Tiger & NANIWA. **

Battle Station Michinoku Puroresu 2/6/00
taped 1/9/00 Miyagi New World Sendai Tennis Club
Magnum TOKYO vs. Kazuya Yuasa. *
Chaparita ASARI & Hiromi Yagi vs. MIMA (Shimoda) & RIMA. ***1/2
Jinsei Shinzaki vs. Sumo "Dandy" Fuji Nichi.  *1/2
The Great Sasuke & Gran Hamada vs. Tiger Mask & Masaaki Mochizuki.***1/4
CIMA vs. Minoru Fujita. ****

Battle Station Michinoku Puroresu 3/15/00 The Great Sasuke Debut 10th Anniversary Memorial
taped 3/1 Nagoya Nakamura Sports Center
Beef Wellington vs. Kazuya Yuasa. 3:40
Chaparrita ASARI & Hiromi Yagi vs. MIMA (Shimoda) & RIMA. ***
Jinsei Shinzaki vs. Tsubo Genjin. DUD
Tiger Mask & Masaaki Mochizuki & Magnum TOKYO & Minoru Fujita vs. CIMA & SUWA & Sumo "Dandy" Fuji Nichi & TARU ***3/4
The Great Sasuke vs. Gran Hamada.  ***1/2

Battle Station Michinoku Puroresu 4/2/00 Lucha Pack Nishi 2000
taped 3/11 Iwate Yahaba Min Sogo Taiikukan
Jose-Luis Feliciano vs Sasuke The Great
Chapparita Asari/Hiromi Yagi vs Mima Shimoda/RIMA
Jinsei Shinzaki/Hanzo Nakajima vs Minoru Fujita/Kazuya Yuasu
Curry Man vs Jody Fleisch (British Commonwealth Jr Title)
Great Sasuke vs Tiger Mask (NWA Middleweight Title)

Battle Station Michinoku Puroresu 5/14/00 Golden Week Series
taped 5/4/00 Miyagi Iwanawa Shimin Taiiku Center
Minoru Fujita vs. Kazuya Yuasu
Tiger Mask vs. Minoru Tanaka (Taped 5/7)
Tiger Mask vs. Tsubo Genjin (Twice)
Great Sasuke/El Gran Hamada/Masaki Mochizuki vs. Apache/Sasuke The Great/Chad Collyer
Jinsei Shinzaki vs. Naoyuki Taira

Battle Station Michinoku Puroresu 6/27/00
Taped 6/18 Kitagami
Chapparita Asari/Hiromi Yagi vs. Saya Endo/Marcela
Pentagon vs. Kazuya Yuasu
Tiger Mask/El Gran Hamada/Jinsei Shinzaki vs. Sumo Fuji/Bobby Blaze/Chad Collyer
Gran Apache vs. Great Sasuke
6/11 Hirosaki
Great Sasuke vs. Minoru Fujita (NWA Middleweight Title)
Maasak Mochizuki vs. Minoru Fujita

Battle Station Michinoku Puroresu 7/5/00
Taped 6/24 Naruka
Gran Apache vs. Kazuya Yuasu
Maasaki Mochizuki vs. Bobby Blaze
Onryo vs. Kazuya Yuasu
El Gran Hamada vs. PEntagon
Jinsei Shinzaki/Naoyuki Taira vs. Sumo Fuji/Chad Collyer
Tiger Mask/Hiromi Yagi vs. Great Sasuke/Chapparita Asari
6/25 Namie
Great Sasuke vs. Masaki Mochizuki (NWA Middleweight Title)
Tiger Mask vs. Pentagon (British Commonwealth Jr. Title)

Battle Station Michinoku Puroresu 8/9/00
Taped 7/12 Tokyo
One Night Trios Tournament Round 1
Great Sasuke/Tiger Mask/Sasuke Diner vs. Onryo/Shiningami/Kato
Sasuke The Great/Masked Tiger/Gran Naniwa vs .Ikuto Hidaka/Junji.com/Katsumi Usuda
CIMA/Judo Suwa/Sumo Fuji vs. Sanshiro Takagi/Exciting Yoshida/?
Semi-Final
Great Sasuke/Tiger Mask/Sasuke Diner vs. Sasuke The Great/Masked Tiger/Gran Naniwa
Tsubo Genjin vs. Stalker Ichikawa
FINAL
Great Sasuke/Tiger Mask/Sasuke Diner vs. CIMA/Judo Suwa/Sumo Fuji

Battle Station Michinoku Puroresu 8/16/00
taped 7/15 Yahaba
Hiroyoshi Kotsubo vs. Kazuya Yuasu
Genki Misae vs. Saya Genjin
El Gran Hamada/Naoyuki Taira vs. Judo Suwa/The Convict
Gran Apache/Psicosis/Histeria/El Maniaco vs. Tiger Mask/Genki Horiguchi/Oscar Sevilla/Jody Fleisch
NWA Middleweight title - Great Sasuke vs. Onryo
Tape 7/27-28 Sapporo
Tiger Mask vs. Psicosis (British Commonwealth Jr. Title)
Great Sasuke/Tiger Mask/El Gran Hamada vs. Psicosis/Histeria/El Maniaco

Battle Station Michinoku Puroresu 9/13/00 Mexican Beauty
8/13 Aomori Kenmin Taiikukan Main Arena
Exhibition Match: Minoru Fujita vs. Gran Naniwa
8/16:
The Great Sasuke & Hayabusa & Ricky Marvin vs. Fuerza Guerrera & Grandeador & Rocky Santana
Gran Naniwa vs. Kazuya Yuasa
Minoru Fujita vs. Jodie Fleisch
Gran Hamada vs. Tsubo Genjin
Hiromi Yagi vs. Chaparrita ASARI
Tiger Mask & Kendo & Ricky Marvin vs. Ballrei & Grandeador & Rocky Santana
NWA World Middleweight Title: The Great Sasuke vs. Fuerza Guerrera

Battle Station Michinoku Puroresu 10/18/00 Tokyo Taikai 2 days
taped 10/8 Tokyo Differ Ariake
English Rules: Hanzo Nakajima vs. Kazuya Yuasa
Man & Woman Mixed Tag Match: Stoker Ichikawa & Mima Shimoda. vs. Tsubo Genjin & Etsuko Mita
Shiryu II vs. MEN'S Teioh
Gran Hamada & Dragon Kid & Genki Horiguchi vs. CIMA & Sumo "Dandy" Fuji Nichi & TARU
Tiger Mask vs. SUWA
NWA World Middleweight Title: The Great Sasuke vs. Naomichi Marufuji
10/9 Tokyo Differ Ariake
NWA World Middleweight Title: The Great Sasuke vs. Dos Caras. 5 min

Battle Station Michinoku Puroresu 11/22/00
taped 11/5 Sendai Miyagi Zepp Sendai [2:00 - MICHINOKUPRO#139]
Perro Ruso vs. Tsubo Genjin
TAKA Michinoku vs. Kazuya Yuasa
Yoshiko Tamura vs. Tanny Mouse
Sanshiro Takagi & Issei Fujisawa vs. Takashi Sasaki & Yuki Nishino
Jinsei Shinzaki vs. Electro Shock
(Royal Rumble style) Elimination 10 Man Tag Match: The Great Sasuke & Gran Hamada & Tiger Mask & Magnum TOKYO & Pantera vs. Pentagon & CIMA & Sumo "Dandy" Fuji Nichi & Masao Orihara & Sasuke The Great

Battle Station Michinoku Puroresu 12/21/00 Lucha no Koku Kara 2000
taped 12/15 Tokyo Korakuen Hall [2:00 - MICHINOKUPRO#140]
Kazuya Yuasa vs. Ryuji Ito

Chaparrita ASARI/Sumie Sakai/Malsera vs. The Bloody/Fang Suzuki/Drake Morimatsu
Naoyuki Taira vs. Tsubo Genjin
Solar/Shiryu #2 vs. James Mason/Thunderbird Como
Tiger Angel Debutsen: Hiromi Yagi vs. Tiger Angel
Gran Hamada/Tiger Mask/MEN'S Teio vs. Pentagon/Apache/Rocky Santana
The Great Sasuke/Sanshiro Takagi vs. Masao Orihara/Sasuke The Great

Go Back to Michinoku Pro Page