K & D's Matchlists

BATTLE STATION MICHINOKU PRO ON SAMURAI TV 1997

Battle Station Michinoku Pro on Samurai TV 1/26/97
(Taped 1/14 Sapporo)
Wellington Wilkins Jr/Naohiro Hoshikawa vs Masato Yakushiji/Yoshito Sugamoto
Gran Naniwa vs Shoichi Funaki
Daisuke Ikeda/Takeshi Ono vs Yuki Ishikawa/Alexander Otsuka
Jinsei Shinzaki vs Masayoshi Motegi
Tiger Mask (Sayama) vs Taka Michinoku
Dick Togo/Mens Teoh/Shiryu vs Great Sasuke/Super Delphin/El Gran Hamada

Michinoku Pro on FIGHTING TV SAMURAI! 3/30/97 Sakura Sakura í97
taped 3/1 Osaka Rinkai Sports Center 
Alexander Otsuka (Battlarts) & Yoshito Sugamoto vs. Naohiro Hoshikawa & Beef Wellington
Jinsei Shinzaki vs. Masayoshi Motegi (Wrestle Yume Factory)
Sekigun vs. Kaientai DX 5 vs. 5
Masato Yakushiji vs. Dick Togo
Gran Hamada vs. Shoichi Funaki
The Great Sasuke vs. MENíS Teioh
Super Delfin vs. Shiryu
Gran Naniwa vs. TAKA Michinoku

Battle Station Michinoku Pro on Samurai Tv 6/28/97
(taped 6/22 Namia)
Jinsei Shinzaki/El Gran Hamada vs Great Sasuke/Tiger Mask
Dick Togo vs Super Delphin
Mens Teoh/Shoichi Funaki/Hanzo Nakajima vs Gran Naniwa/Masato Yakushiji/Naohiro Hoshikawa

Battle Station Michinoku Pro on Samurai Tv 7/16/97
(taped 6/22 Namai)
Mens Teoh/Shoichi Funaki/Hanzo Nakajima vs Gran Naniwa/Masato Yakushiji/Naohiro Hoshikawa
Dick Togo vs Super Delphin
Jinsei Shinzaki/El Gran Hamada vs Great Sasuke/Tiger Mask

Battle Station Michinoku Pro on Samurai  TV 8/27/97
(taped 7/19 Hachinohe)
Wellington Wilkins Jr vs Yone Genjin
Mens Teoh/Dick Togo/Shoichi Funaki/Hanzio Nakajima vs Gran Naniwa/El Gran Hamada/Masato Yakushiji/Naohiro Hoshikawa
Great Sasuke vs Tiger Mask
(taped 7/23)
Shoichi Funaki vs Masato Yakushiji
(taped 7/25 Wakayanagi)
Dick Togo vs Naohiro Hoshikawa
(taped 7/26 Kamiyama)
Mens Teoh vs Gran Naniwa

Michinoku Pro on FIGHTING TV SAMURAI! 10/29/97 Northeast Dome Tour 
taped 9/14 Yamagata Sakata Shi Taiikukan

Wellington Wilkins Jr. vs. Masaru Seno
The Great Sasuke & Gran Hamada & Masato Yakushiji vs. Dick Togo & MENíS Teioh & Shoichi Funaki
UWA World Middleweight Title: Minoru Tanaka vs. Naohiro Hoshikawa
9/23 Fukushima Oizu Dome 
Wellington Wilkins Jr. vs. Yone Genjin
The Great Sasuke & Gran Hamada & Naohiro Hoshikawa vs. Dick Togo & MENíS Teioh & Shoichi Funaki
TAKA Michinoku vs. Tiger Mask

Michinoku Pro on FIGHTING TV SAMURAI! 11/19/97 '97 Tag League 
taped 10/25 Fukushima Koriyama Shi Sogo Taiikukan
Masato Yakushiji & Naohiro Hoshikawa vs. Super Boy & Dick Togo

The Great Sasuke & Super Delfin vs. Gran Hamada & Tiger Mask
11/1 Akita Terrace Tag League Matches
Dick Togo & Super Boy vs. Menís Teioh & Shoichi Funaki
11/2 Yamagata Nakayama Cho Sogo Taiikukan Tag League Matches
Dick Togo & Super Boy vs. Yone Genjin & Perro Ruso
The Great Sasuke & Super Delfin vs. MENíS Teioh & Shoichi Funaki

Go Back to MICHINOKU PRO Page