K & D's Matchlists

TATSUMI FUJINAMI'S MUGA

Muga Commercial Tape
3/3/98 Tokyo Korakuen Hall
Katsuji Takemura vs. Shane Rigby
Osamu Nishimura & Yuki Ishikawa vs. Tatsumi Fujinami & Shinichi Nakano
5/15/98 Osaka Furitsu Taiikukaikan 2
Tatsuhito Takaiwa vs. Kazuhiko Shoda
Osamu Nishimura vs. Masakazu Fukuda
Tatsumi Fujinami & Yuki Ishikawa vs. Hisakatsu Oya & Shinichi Nakano

Battle Anchor! Puroresu 11/6/99 Battle Station Muga DREAM-1
taped 12/8/98 Tokyo EBIS303
Chikayo Nagashima vs. Meiko Satormura
Ikuto Hidaka vs. Mach Junji
Hiroyoshi Kotsubo vs. Katsuji Takemura
Tadahiro Fujisaki vs. Nobuyuki Kurashima
Masakazu Fukuda vs. Kazuhiko Masada

Battle Anchor! Puroresu 11/13/99 Battle Station Muga DREAM-2
taped 4/6/99 Across Fukuoka
Nobuyuki Kurashima vs. Katsushi Takemura
Meiko Satomura vs. Sonoko Kato
Ikuto Hidaka vs. Mach Junji
Azteca vs. Hiroyoshi Kotsubo
Shigeo Okamura vs. Masashi Aoyagi
Kazuhiko Masada vs. Tadahiro Fujisaki

Go Back to PURORESU Page