K & D's Matchlists

NEO LADIES ON SAMURAI TV 2000

Battle Station Neo Ladies 1/26/00
taped 12/25/99 Tokyo Komozawa Okunai (indoor) Gyugijyo (ball park) & 1/6/00 Tokyo Korakuen Hall
12/25/99
AWF Sekai Joshi Senshuken Jiai: Yoshiko Tamura vs. Saya Endo. 5:01
Mima Shimoda vs. Yuka Nakamura. 2:28
Misae Genki & Kiyoko Ichiki vs. Tanny Mouse & Chihiro Nakano. 2:47
Kanaami Death Match: Kyoko Inoue vs. Kodo Fuyuki. **
1/6/00
Kyoko Inoue vs. Yoshiko Tamura. 4:55
Kyoko Inoue vs. Tanny Mouse. 3:53
Kyoko Inoue vs. Yuka Nakamura.
Kyoko Inoue vs. Saya Endo.4:10
Kyoko Inoue vs. Misae Genki. 5:17
Kyoko Inoue & Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Misae Genki & Yoshiko Tamura & Saya Endo & Tanny Mouse & Yuka Nakamura. **1/2

Go Back to NEO LADIES Page