K & D's Matchlists

ONITA PRO ON SAMURAI TV 2000

Onita Pro on Samurai TV 1/12/00
(taped 12/26 Tokyo)
Sanshiro Takagi/Kyohei Mikami vs Daisaku/Takashi Sasaki
Rie vs Miss Mongol
Atsushi Onita/Fake Onita/Sambo Asako vs Masaji Aoyagi/Katsuji Ueda/??
Exciting Yoshida/Yusaku vs Nobutaka Araya/Great Kendo
Mr Pogo/Nakamaki/Yaguchi vs Atsushi Onita/Shigeo Okamura/Mitsunobu Kikuzawa (Barbed Wire Street Fight 6-Man Tag Titles)

Onita Pro on Samurai Tv 2/23/00
(taped 1/28 Sapporo)
Taro/Adachi vs Sano/Karasu
Yuichi Taniguchi/Consodor vs Sambo Asako/Fake Onita
Nobutaka Araya vs Masaji Aoyagi
Atsushi Onita/Shigeo Okamura/Mitsunobu Kikuzawa vs Kendo Nagasaki/Shoji Nakamaki/Mitsunobu Kikuzawa
(No Rope Barbed Wire Street Fight Tornado Death Match)

Battle Station Atsushi Onita Pro-Wrestling 3/5/00 ~Sayonara Jado Atsushi Onita~
taped 2/3 Tokyo Korakuen Hall
Nise Onita vs. Sambo Asako
Nobutaka Araya & Masashi Aoyagi vs. Mr. Pogo & Viking Taniguchi
? & Jackie Lin & Naoshi Sano vs. ? & V3 & Karasu. 3:22
Sanshiro Takagi & Kyohei Mikami & Kengo Takai vs. Exciting Yoshida & Takashi Sasaki & Yuki Nishino
No Rope Yuushitessen Street Fight Tornada 6 Man Tag Death Senshuken ~Barbed Wire Street Fight 6 Man Tag Match~: Atsushi Onita & Shigeo Okumura & Mitsunobu Kikuzawa vs. Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki & Great Kendo.
Long Onita interview

Onita Pro on Samurai Tv 4/8/00
(taped 3/14 Tokyo)
Kendo Takai/Tomoya Adachi vs Yusaku/Kurasu
?? vs ??
Takashi Sasaki vs Fukumentaro
Masaji Aoyagi/Nobutaka Araya/Mitsunobu Kikuzawa vs Sambo Asako/Exciting Yoshida/Sanshiro Takagi
Atsushi Onita/Atsuhi Onita Jr/Dick Togo/Fake Onita/Shigeo Okamura vs Kendo Nagasaki/Shoji Nakamaki/Ichiro Yaguchi/Yase Yaguchi/Yuichi Taniguchi

Battle Station Onita Puroresu Samurai Tv 6/14/00 LIVE LIVE LIVE !
taped 5/21 Zepp Tokyo
Nise Onita Special Retirement Match: Atsushi Onita vs Nise Onita
FM Taro/Yusaku/Kendo Takai vs Takashi Sasaki/Daisaku/Karasu
Miss Mongol/Kadota vs Sambo Asako
Asian Cougar/Tomoyo Adachi/El Matematico vs Heaven/Nosawa/Baby Richard
Exciting Yoshida/Sanshiro Takagi vs Nobutaka Araya/Blackjack Funk
Barbed Wire Street Fight Tornado Captains Fall Loser Leaves Death Match: Onita/Togo/Nise Onita/Okamura/Kikuzawa vs Kendo Nagasaki/Shoji Nakamaki/Ichiro Yaguchi/Yase Yaguchi/Ai Ba Bin

BattleStation Onita Puroresu on Samurai Tv 8/6/00 Return of Great Nita
(Taped 7-20 Tokyo)
Sambo Asako/Takeshi Sasaki/Yusaku/Bushido vs. Daisaku/Tamohiro Ishii/Kaizoku Majin Viking/Gentaro
Arkangel/Nosawa/Heaven vs. Asian Cougar/Starman/Tomoya Adachi
Great Nita vs. Ichiro Yaguchi
Rie vs. Miss Mongol
Nobutaka Araya/Poison Sawada Black vs. Senshiro Takagi/Kurasu
Atsushi Onita/Exciting Yoshida/Mitsunobu Kikuzawa/Naoshi Sano vs. Great Kendo/Ichiro Yaguchi/Yase Yaguchi/Shoiji Nakamaki (No Rope Barbed Wire Street Fight Death Match)

Battle Station Atsushi Onita Pro-Wrestling 10/4/00 Arigato Jado
taped 9/24 Tokyo Differ Ariake
Pretty Boy Ishi vs. Yuji Sugawara
Yusaku/Bushido/Heaven vs. Gentaro/?/?
Takashi Sasaki/Yuki Nishino vs. Mikami/Tanomusako Toba
? vs ?
No Rope Yuushitessen One Side Open Street Fight Any Weapon Kenri ? Sodatsu (priviledge to recover titles) 8 Man Tag Death Match:Atsushi Onita & Exciting Yoshida & Sambo Asako & Naoshi Sano beat Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki & Viking Taniguchi & Yaguchi

Go Back to Onita Pro Page