K & D's Matchlists

PANCRASE COMMERCIAL RELEASES 1996

Pancrase Truth Tour Vol. 1
1/28/96 Yokohama Culture Gymnasium
Frank Shamrock VS Minoru Suzuki
3/2/96 Kobe Fashion Mart Atrium
Minoru Suzuki VS Takaku Fuke
4/7/96 Korakuen Hall
Larry Papadopoilos VS Ryushi Yanagisawa
6/25/96 Fukuoka Kokusai
Bas Rutten VS Jason DeLucia
9/7/96 Tokyo Bay NK Hall
Frank Shamrock VS Yuki Kondo
Bas Rutten VS Masakatsu Funaki
11/9/96 Kobe Fashion Mart Atrium
Masakatsu Funaki VS Yuki Kondo
12/15/96 Nippon Budokan
Masakatsu Funaki VS Jason DeLucia

Pancrase Truth Tour Vol. 2
1/28/96 Yokohama Culture Gymnasium
Ken Shamrock VS Yoshiki Takahashi
3/2/96 Kobe Fashion Mart Atrium
Guy Mezger VS Bas Rutten
4/7/96 Korakuen Hall
Leon Dijk VS Manabu Yamada
Guy Mezger VS Ryushi Yanagisawa
5/16/96 Nippon Budokan
Oleg Taktarov VS Ryushi Yanagisawa
7/22/96 Korakuen Hall
Frank Shamrock VS Manabu Yamada
9/7/96 Tokyo Bay NK HAll
Jason DeLucia VS Minoru Suzuki
10/8/96 Tsuyuhashi Sports Center
Bas Rutten VS Manabu Yamada

Go Back to PANCRASE Page