K & D's Matchlists


PRO WRESTLING FUJIWARA GUMI

PWFG Hataage Daiissen
Commercial Tape 3/4/91 Tokyo Korakuen Hall
Yusuke Fuke vs. Wellington Wilkins, Jr. *1/4
Yoshiaki Fujiwara vs. Johnny Barrett. DUD
Wayne Shamrock vs. Minoru Suzuki. ***1/2
Masakatsu Funaki vs. Bart Vale. **

PWFG Hataage Dai-yonsen
Commercial Tape 8/23/91 Hokkaido Sapporo Nakajima Taiiku Center
Duane Koslowski vs. Yoshiki Takahashi.
Jerry Flynn vs. Bart Vale.
Yoshiaki Fujiwara vs. Lado Kirawai
Ishu Kakutogisen: Minoru Suzuki vs. Lawi Nabataya.
Masakatsu Funaki vs. Ken Shamrock.

PWF-G Tokyo, Japan - 10/17/91
Tokyo, Japan
Yusuke Fuke vs. Jerry Flynn
Ken Shamrock vs. Wellington Wilkens Jr.
Masakatsu Funaki vs. Kazuo Takahashi
Yoshiaki Fujiwara vs. MacDuff Roesch
Minoru Suzuki vs. Bart Vale

PWF-G Hamamatsu, Japan - 11/3/91
Hamamatsu, Japan
Jerry Flynn vs. Wellington Wilkens Jr.
Yusuke Fuke vs. Bart Vale
Ken Shamrock vs. Kazuo Takahashi
Masakatsu Funaki vs. Duane Koslowski
Yoshiaki Fujiwara vs. Minoru Suzuki

PWF-G Yokohama, Japan - 1/15/92
Janruary 15, 1992 Yokohama, Japan
Kazuo Yamazaki vs. Wellington Wilkens Jr.
Naoki Sano vs. Jerry Flynn
Minoru Suzuki vs. Yusuke Fuke
Yoshiaki Fujiwara vs. Bart Vale
Masakatsu Funaki vs. Ken Shamrock

PWF-G Tokyo, Japan - 2/24/92
February 24, 1992 Tokyo, Japan
Wellington Wilkens Jr. vs. Lato Kirawarik
Kazuo Takahashi vs. Bart Vale
Yoshiaki Fujiwara vs. Yusuke Fuke
Minoru Suzuki vs. Jerry Flynn
Masakatsu Funaki vs. Ken Shamrock

PWFG STACK OF ARMS Commercial Tape
10/4/92 Tokyo Dome
Yuki Ishikawa vs. Ryushi Yanagisawa
Joe Sorcoff vs. Georgi Geldaba
Naoki Sano vs. Jerry Flynn
Bart Vale vs. Alexsi Medbji
Duane Koslowski vs. Naniev Oleg
Yoshiaki Fujiwara vs. Zaour Otarorich Chabadge
Kazuo Takahashi vs. Superman Sattasaba
Ken Shamrock vs. Don Nakaya Nielson
Minoru Suzuki vs. David Gobediishvili
Mixed Match: Masakatsu Funaki vs. Maurice Smith

PWFG Shinsei Fujiwara Gumi Dai-issen Fujiwara vs. Kandori Kansetsu Jigoku Kyoshitsu
10 count for Mr. Soronaka
10 Minute Exhibition Match: Yoshiaki Fujiwara vs. Shinobu Kandori.
Jerry Flynn vs. Diusel Bert
Yuki Ishikawa vs. Carl Greco.
Mark Ashford vs. Bart Vale.
Yoshiaki Fujiwara vs. Joe Malenko

PWFG 5/19/95

Tsubo Genjin -vs- Monkey Magic
Takeshi Ono -vs- Naohiro Hoshikawa
Minoru Tanaka -vs- TAKA Michinoku
Daisuke Ikeda/Katsumi Usuda -vs- Yuki Ishikawa/Shoichi Funaki
Yoshiaki Fujiwara/Riki Choshu -vs- Shiro Koshinaka/Akitoshi Saito

PWF Gumi Television 1/3/96
Takeshi Ono vs Yoneyama
Minoru Tanaka vs Horoyoshi Kotsubo
Katsumi Usuda vs Oishi
Yuki Ishikawa vs Taka Michinoku
Gladiator/Hisakatsu Oya vs Mark Ashford/Daisuke Ikeda
Yoshiaki Fujiwara vs Murakami
Great Sasuke vs Shoichi Funaki

Go Back to Puroresu Page