K & D's Matchlists

BATTLE STATION SHOOTO ON SAMURAI TV 2000

Battle Station Shooto 1/20/00 VALE TUDO JAPAN '99
taped 12/11 Tokyo Bay NK Hall
Rumina Sato vs. Rafeal Cordero
Tetsuji Kato vs. Angelo Sergio
Takanori Gomi vs. Johnny Eduardo
Hisao Ikeda vs. John Roque
Uchu Tatsumi vs. Alexandre Fransa Nogueira
Kaoru Uno vs. Andre Pedenereiras
Hayato "Mach" Sakurai vs. Geraldo Victoriano

Battle Station Shooto 2/3/00 R.E.A.D 2000 SHOOTO O CAMINII DO CAMPEAO
taped 1/14 Tokyo Korakuen Hall
Yuki Sasaki vs Ronald Jhun
prelim clips
Larry Papadopolous vs Akihiro Gono
Ray Cooper vs Jutaro Nakao

Battle Station Shooto 3/23/00 R.E.A.D 2000 SHOOTO O CAMINII DO CAMPEAO
taped 3/17 Tokyo Korakuen Hall
The Babanda vs Takaharu Murahama
Yoshinobu Ota vs Norio Nishiyama
Mamoru vs Masaru Gokita
Din Thomas vs Mishima do Konjyonsuke
Takuya Kawabara vs Johnny Eduardo
Hayato Sakurai vs Tetsuji Kato (Shooto Middleweight Title)

Battle Station Shooto 4/13/00 R.E.A.D 2000 SHOOTO O CAMINII DO CAMPEAO
taped 4/2/00 Osaka Namihaya Dome
Ryuta Ibaraki vs. Masashi Kita
Seichi Ikemoto vs. Yuji Kusu.
WILD Usami vs. Hiroshi Umemura.
Tomonori Ohara vs. Shogun Kawakatsu
Takanori Gomi vs. Faundevson Pavaon.
Masanori Suda vs. Yuki Sasaki
Mamoru Okouchi vs. Alexandre Fransa Nogueira.
Kaoru Uno vs. Dennis Hallman

Shooto On Samurai TV 5/4/00
(taped 4/12 Tokyo)
Hiroaki Yoshioka vs Daiji Takahashi
Takumi Nakayama vs Tatsuya Kawajiri
Shigetoshi Iwase vs Takayuki Okouchi
Makoto Ishikawa vs Kazumichi Takada
Tetsuo Katsuta vs Ariyuki Hashimoto
Ryan Bow vs Masato Fujiwara
Shuichiro Katsumura vs Takeyasu Hirono
Jin Akimoto vs Greg Piper

Shooto On Samurai TV 6/1/00
(taped 5/22 Tokyo)
Kazuhiro Inoue vs Katsuya Toida
Koji Taeuchi vs Makoto Ishikawa
Takuya Wada vs Seichi Ikemoto
Ryan Bow vs Takaharu Murahama
Hiroyuki Abe vs Kimihito Nonaka
Baret Yoshida vs Masataka Oishi
Akihiro Gono vs Andy Wong
Takuya Kawabara vs Ian James Shaffa

Shooto on Samurai TV 7/27/00
(taped 7/16 Tokyo)
Yohei Suzuki vs Wado Takada
Takumi Nakayama vs Koji Takeuchi
Hiroshi Tsuruya vs Tomonori Ohara
Kohei Yasumi vs Riki Miyake
Lance Gibson vs Masanori Suda
Takanori Gomi vs Paul Rodriguez
Naoya Uematsu vs Joey Gilbert

Shooto on Samurai TV 8/3/00
(taped 7/22 Tokyo)
Mitsuo Matsomoto vs Hiroki Katani
Katsuya Toida vs Yu Ueno
Masaki Nishizawa vs Norio Nishiyama
Hiroaki Yoshida vs Shuichiro Katsumura
Daiji Takahashi vs Takeyasu Hirono
Tetsuo Katsuta vs Kazuhiro Inoue
Uchu Tatsumi vs Anthony Hamlett

Shooto 8/17/00
(taped 8/4 Tokyo)
Shinya Abe vs Masaya Inoue
Yoshihiro Fujita vs Masashi Kameda
Shogun Kawakatsu vs Seichi Iekmoto
Mishima do Konjyonosuke vs Justin Wisnieski
Dan Gilbert vs Jutaro Nakao
Hayato Sakurai vs Ruiz Azebado (Shooto Middleweight Title)

Battle Station Shooto 10/5/00
Taped 9-15 Tokyo
Takumi Nakayama vs. Takudo Hida
Hiroaki Yoshioka vs. Masaru Gokita
Tetsuo Kotsuka vs. Hiroshi Umemura
Stephen Paling vs. Hiroyuki Abe
Barrett Yoshida vs. Mamoru Okouchi
Tetsuji Kato vs. Thomas Denny
Naoya Uematsu vs. Noboru Asahi

Samurai Special Shooto 11/12/00 1997-2000 Welter no Kioku Rumina Sato/Kaoru Uno
Note: some bouts are digested [2:00 - SHOOTO#50]
4/6/97 Tokyo Korakuen Hall:
Rumina Sato vs. Ali Mihoubi
8/27/97 Tokyo Korakuen Hall:
Rumina Sato vs. Alan Freed
10/12/97 Tokyo Korakuen Hall:
Rumina Sato vs. Maurice Corey
11/29/97 Tokyo Bay NK Hall:
Rumina Sato vs. John Lewis
3/1/98 Tokyo Korakuen Hall:
Rumina Sato vs. Joel Gerson
Shoot Boxing 4/26/98 Kanagawa Yokohama Arena:
Rumina Sato vs. Michael Buel
10/25/98 Tokyo Bay NK Hall:
Rumina Sato vs. Andre Pederneiras
1/15/99 Tokyo Korakuen Hall:
Rumina Sato vs. Charles Taylor
Tokyo Korakuen Hall:
Kaoru Uno vs. Hayato Sakurai
6/25/97 Tokyo Kitazawa Town Hall:
Kaoru Uno vs. YUZO
Brief highlights of more Uno bouts
5/18/98 Tokyo Korakuen Hall:
Kaoru Uno vs. Ian James Shafer. Digest
7/29/98 Tokyo Korakuen Hall:
Kaoru Uno vs. Sekorievich ?
10/25/98 Tokyo Bay NK Hall:
Kaoru Uno vs. Ricardo "Ricky" Boelho
5/29/99 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan
Welterkyu Oza Ketteisen: Rumina Sato vs. Kaoru Uno
10/29/99 Osaka Namihaya Dome:
Rumina Sato vs. Phil Jones
12/11/99 Tokyo Bay NK Hall
Rumina Sato vs. Rafeal Cordero
Kaoru Uno vs. Andre Pedenereiras
8/27/00 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan
Rumina Sato vs.
Kaoru Uno vs. Masheo Kromad (sp?)

Battle Station Shooto 11/23/00
Taped 10/9 Tokyo [2:00 - SHOOTO#48]
Katsuhisa Akasaki vs. Ryota Matsune
Kentaro Imaizumi vs. Hamare Kuboyama
Kei Ouchi vs. Jinzabura Yoneyama
Shiko Yamashita vs. Machias Riccio
Daiji Takahashi vs. Hiroki Kita
Kazuhiro Inoue vs. Takeru Ueno
Seichi Ikemoto vs. Damian Riccio

Battle Station Shooto 12/7/00 R.E.A.D 2000 SHOOTO UM CAMINHO PARA O CAMPEAO
taped 11/12 Tokyo Korakuen Hall [2:00 - SHOOTO#49]
Hideki Kadowaki vs. Takashi Ouichi
Takayuki Okuichi vs. Matthias Riccio
Katsuya Toita vs. Hiroshi Umemura
Takumi Nakayama vs. Yohei Nanbu
Takuya Wada vs. Rafles La Rose
Kawakatsu Shogun vs. Chad Saunders
Martin De Jong vs. Yuki Sasaki
Kimihito Nonaka vs. Mamoru Okouchi
Takanori Gomi vs. Ryan Bow
Akihiro Gono vs. Masanori Suda
 

Go Back to SHOOTO Page