K & D's Matchlists

SHOOTO ON SAMURAI TV 1998

Shooto 5/21/98
(taped 4/26, Part 1)
Manson Gibson vs Changpuek Kiatsongrit
Parinya Giabusabak vs Kazuki Wakamiya
Emmanuel Yarbrough vs Tatsuo Nakano
Akihiro Gono vs Matthew Rocco
Alexandre Franca Nogueira vs Noboru Asahi
Rumina Sato vs Michael Buell

Shooto 5/28/98
(taped 4/26 Tokyo, Part 2)
Kennichi Ogata vs Gilbert Ballantine
Rammon Dekker vs Hiromu Yoshitaka
Takehiro Murahama vs Gaunar Sor Khettalingchan

Shooto 6/4/98
(taped 5/13 Tokyo)
Kazumichi Takada vs Hiroaki Kitani
Masakazu Kuramochi vs Takaharu Murahama
Masato Fujiwara vs Koichi Tanaka
Kaoru Uno vs Ian Shaffa
Frank Trigg vs Marcelo Aguilar
Kazuhiro Kusayanaki vs Larry Papadopolous
Hayato Sakurai vs Jutaro Nakao (For Vacant Shooto Middleweight Title)

Go Back to SHOOTO Page