K & D's Matchlists

PROFESSIONAL SHOOTO PAY PER VIEWS

Shooto PPV Yokohama 5/29/99 (10th Anniv)
Hiroyuki Abe vs Yoshiyuki Takayama
Izuru Takeuchi vs Ahmed Lazizi
Dave Menne vs Dennis Hallman
Matt Hughes vs Akihiro Gono
Tetsuji Kato vs Jutaro Nakao
Carlos Newton vs Kenji Kawaguchi
Hayato Sakurai vs Marcello Aguilar (Shoot Middleweight Title)
Kaoru Uno vs Rumina Sato (For Vacant Shooto Welterweight Title)

Shooto PPV - Japan Vale Tudo '99 12/11/99
Rumina Sato vs Rafael Cordero
Tetsuji Kato vs Angelo Sergio
Takanori Gomi vs Johnny Eduardo
Joao Roque vs Hisao Ikeda
Vitor Robiero vs Yuki Nakai
Alexandre Nogueira vs Uchu Tatsumi
Kaoru Uno vs Andre Pedernairis
Hayato Sakurai vs Haroldo Bunn

Shooto PPV 8/28/00 Yokohama
Seichi Ikemoto vs Hiroshi Tsuruya
Takuya Wada vs Yuji Kusu
Takaharu Murahama vs Sergei Bytchkov
Marcelo Feitosa vs Mishima do Konjyonosuke
Mamoru vs Yoshinobu Ota
Rumina Sato vs Takuya Kawabara
Marcio Cromado vs Kaoru Uno
Alexandre Nogueira vs Uchu Tatsumi (Shooto Lightweight Title)

Go Back to SHOOTO Page