K & D's Matchlists


TOKYO PURORESU

Tokyo Pro Super Battle Commercial Tape
6/24/96 Tokyo Korakuen Hall
Hiroshi Itakura vs. Akihito Masuda. Highlights
Billy Black vs. Masanobu Kurisu. Highlights
Gekko & Kageboshi vs. Shocker & Astro Jr.
The Great Kabuki vs. Shigeo Okumura
Black Wazuma (2 Cold Scorpio) vs. Daikokubo Benkei
Sabu vs. Abdullah The Butcher
Takashi Ishikawa & Kishin Kawabata vs. Tarzan Goto & Mr. Gannosuke (Shin FMW team)

Tokyo Pro Legend of Golden Strong Fighter
6/24/96
Hiroshi Itakura vs. Akihiko Masuda
Billy Black vs. Masanobu Kurisu
Gekko and Tsukikage vs. Shocker and Astro Rey Jr.
Great Kabuki vs. Shigeo Okamura
Black Wazuma vs. Daikobuko Benkei
Sabu vs. Abdullah the Butcher
6/29/96
Kishin Kawabata vs. Shigeo Okamura
Yoshihiro Takayama and Billy Black vs. Masaji Aoyagi and Masanobu Kurisu
Tarzan Goto and Mr. Gannosuke vs. Great Kabuki and Akihiko Masuda
Sabu vs. Black Wazuma
Takashi Ishikawa and Yoji Anjo vs. Abdullah the Butcher and Daikokubo Benkei (TWA Tag Title Match)

Tokyo Pro Commercial Tape
8/29/96 Sapporo Teisen Hall
Shigeo Okumura vs. Kishin Kawabata
The Great Kabuki & Akihito Masuda vs. Tarzan Goto & Mr. Gannosuke (Shin FMW)
Sabu vs. Black Wazuma
2/3 Falls TWA World Tag Titles: Takashi Ishikawa & Yoji Anjo vs. Abdullah The Butcher & Daikokobu Benkei

Tokyo Pro on FIGHTING TV SAMURAI!
taped 12/7/96 Tokyo Ryogoku Kokugikan
Orito vs. Felinito
Kishin Kawabata vs. Masanobu Kurisu
Shocker & Akihito Masuda vs. Black Wazuma & Crusher Takahashi
Abdullah The Butcher vs. Ryo Miyake
Masao Orihara vs. Flying Kid Ichihara
Takashi Ishikawa & The Great Kabuki & Daikokubo Benkei vs. Kodo Fuyuki & Jado & Gedo
Yoji Anjo & Shigeo Okumura vs. Tarzan Goto & Mr. Gannosuke

Go Back to PURORESU Page