K & D's Matchlists

WAR COMMERCIAL RELEASES 1993

WAR Kakumei (revolution) Destiny Tenmei (destiny) Commercial Tape
3/3/93 Yokohama Bunka Taiikukan
Ultimo Dragon & Nobukazu Hirai vs. El Samurai (NJ) & Rio Lord of the Jungle
Koki Kitahara & Masao Orihara vs. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura (NJ/HI team)
Ashura Hara & Earthquake John Tenta vs. The Great Kabuki & King Haku
Hiromichi Fuyuki vs. Shinya Hashimoto (NJ)
Genichiru Tenryu & Takashi Ishikawa vs. Riki Choshu & Osamu Kido (NJ team)

WAR Puroresu Meishobu Volume 3 Sendai Super Dream Match
Commercial Tape 4/2/93 Sendai Shi Taiikukan
Ultimo Dragon & Masao Orihara vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai. ****1/4
Dick Slater vs. King Haku. *
The Earthquake John Tenta vs. Rio Lord of Jungle (aka Renegade).  -1/2*
Super Strong Machine/Ashura Hara/Fuyuki/Koki Kitahara vs. Shiro Koshinaka/Kengo Kimura/Akitoshi Saito/Michiyoshi Ohara (NJ team).  *
The Great Kabuki vs. Tatsumi Fujinami (NJ). 1/4*
Genichiru Tenryu & Takashi Ishikawa vs. Riki Choshu & Shinya Hashimoto. **

Go Back to WAR Page