K & D's Matchlists

WAR COMMERCIAL RELEASES 1994

WAR VIDEO VOL. 12 Meido '94 Battle And Roman IN Korakuen Hall Tenryu vs. Hara
Commercial Tape 2/24/94 Tokyo Korakuen Hall
Lion Heart (Jericho) vs. Rio Lord Of The Jungle (Renegade). 1:33
Ultimo Dragon vs. Koji Ishinriki. **
WARgun vs. HanWARgun (anti war group) 5 single match series
Ashura Hara vs. King Haku.  *1/2
Yuji Yasuraoka vs. Gedo. 5:17
Nobukazu Hirai vs. Jado.  *3/4
Masao Orihara vs. Arashi. DUD
Takashi Ishikawa vs. Kim Duk. *
Genichiru Tenryu & Koki Kitahara vs. Hiromichi Fuyuki & Super Strong Machine. **1/4
11/11/93 Tokyo Korakuen Hall
Genichiru Tenryu vs. Ashura Hara. ***1/4

WAR Puroresu Meishobu Collection Vol. 2 Tenryu vs. Onita Shotaiketsu (first showdown)
Commercial Tape 3/2/94 Tokyo Ryogoku Kokugikan
Jado & Gedo vs. Nobukazu Hirai & Masanobu Kurisu.
Koki Kitahara vs. Kim Duk. 3:30
Five 3-minute Rounds: Hiromichi Fuyuki vs. Arashi.
Ultimo Dragon & Masao Orihara vs. The Great Sasuke & SATO (Michinoku Pro team). ****1/4
Super Strong Machine vs. Lion Heart. 1:00
King Haku vs. Mr. Hughes. 1:00
Koji Ishinriki vs. Koji Kitao. 1/2*
Genichiru Tenryu & Ashura Hara vs. Atsushi Onita & Tarzan Goto (FMW team). **1/2

WAR ~2nd ANNIVERSARY OF REVOLUTION~ All Star Tag Wars
Commercial Tape 7/17/94 Tokyo Ryogoku Kokugikan
SUPER BATTLE of 6 MEN 1st Round
Ashura Hara & Earthquake John Tenta & Jinsei Shinzaki (Michinoku Pro) vs. Hiromichi Fuyuki & Jado & Gedo (Fuyuki-gun). **1/2
Koki Kitahara & Takashi Ishikawa & Koji Ishinriki vs. Koji Kitao & Akio Kobayashi & Masaaki Mochizuki (Bukoh Dojo team). *1/2
Kendo Nagasaki (NOW) & Masashi Aoyagi & Arashi vs. Animal Hamaguchi & Nobukazu Hirai & Shoichi Funaki (PWFG).*
Warlord (WWF) & Vampiro (Mexico) & Lion Heart vs. Genichiru Tenryu & Atsushi Onita (FMW) & Crusher Bam Bam Bigelow (WWF). *3/4
SUPER BATTLE of 6 MEN Semifinals
Kitahara & Ishikawa & Ishinriki vs. Hara & Tenta & Shinzaki. 3/4*
Tenryu & Onita & Bigelow vs. Nagasaki & Aoyagi & Arashi. **1/4
UWA World Middleweight Title
Ultimo Dragon vs. The Great Sasuke. ****3/4
SUPER BATTLE of 6 MEN Final
Tenryu & Onita & Bigelow vs. Hara & Tenta & Shinzaki. *1/4

WAR Kakumei Judan (travel along) ~South to North~ Commercial Tape
9/29/94 Hotel East 21 Tokyo
Genichiru Tenryu vs. Hiromichi Fuyuki. Digest
10/3/94 Nagasaki-ken Sogo Taiikukan
Koki Kitahara vs. Masao Orihara. Digest
Ultimo Dragon vs. Dos Caras. Digest
Animal Hamaguchi & Bob Backlund vs. Hiromichi Fuyuki & Gedo. Digest
10/11/94 Sapporo Nakajima Taiiku Center
Ultimo Dragon & Ultimo Dragoncito vs. Pierroth Jr. & Pierroth Jr. Cito
Koki Kitahara vs. Koji Kitao
WAR World 6 Man Tag Titles: Hiromichi Fuyuki & Jado & Gedo vs. Bob Backlund & Dos Caras & Vampiro Casanova
Handicap Match: Genichiru Tenryu & Animal Hamaguchi vs. Kendo Nagasaki & Kim Duk & Arashi & Hiroshi Itakura
10/3/94 Nagasaki-ken Sogo Taiikukan
Ashura Hara Intai LAST 3: Genichiru Tenryu vs. Ashura Hara

Go Back to WAR Page